Resultat från medborgardialog om kulturtorget

Under en vecka i september hade vi en medborgardialog rörande kulturtorget som ska tas fram runt det nya Kulturhuset. Vi har nu sammanställt synpunkter och röster som kom in under dialogen och har fastställt tema och vilka önskemål från invånarna vi kommer kunna förverkliga. Vi kommer nu påbörja projektering.

Under år 2022 hölls en tävling för utformning av utemiljön kring Kulturhuset. Landskapsarkitektföretaget Edges förslag vann tävlingen och har presenterat olika tema på hur torget kan utformas. Vi önskade även att få ta del av invånares tankar och önskemål kring utemiljön och höll en medborgardialog under en vecka i september.

Resultat från medborgardialogen

Under Kulturnatten den 16 september och en vecka fram till 23 september hade alla som ville möjlighet att rösta på olika tema och komma med tankar kring hur torget ska se ut.

Efter att ha sammanställt alla idéer och röster som kom in under medborgardialogen kan vi konstatera att temat trädgårdstomten fick flest röster och är det vinnande förslaget på hur platsen kommer utformas. Trädgårdstomten hämtar mycket inspiration från färgen grön med lummiga stora växter och ljusa blommor samt en kombination av trä och sten på marken.

Utöver att temat för platsen bestämdes under medborgardialogen kom även flera tankar om platsen fram som vi kommer ta hänsyn till när projekteringen börjar. Önskemål som kom in vilka vi kommer beakta är varierande sittplatser, en scen, mycket grönska, cykelparkeringar, lekmöjlighet, konst, belysning och vindskydd.

Läs mer om planerna för Kulturtorget på vår hemsida: Nya kulturtorget

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: