Nya kulturtorget

Utanför Kulturhuset kommer ett torg byggas där kreativitet, aktivitet och liv ska flöda. Under höstan 2024 beräknas arbetet påbörjas.

Bakgrund

Under år 2022 hölls en tävling för utformning av utemiljön kring Kulturhuset. Landskapsarkitektföretaget Edges förslag vann tävlingen och har presenterat olika tema på hur torget kan utformas. Vi önskade även att få ta del av invånares tankar och önskemål kring utemiljön och höll en medborgardialog under en vecka i september.

Kulturtorget ska bidra till ett levande centrum. Vi vill skapa en trevlig och lekfull stadsmiljö där kulturhuset och kulturtorget ska skapa liv och aktivitet mitt i stadskärnan. Platsen ska bli en plats för möten, kultur, lek, paus och tillfälliga event.

Medborgardialog

Under Kulturnatten den 16 september och en vecka fram till 23 september hade alla som ville möjlighet att rösta på olika tema och komma med tankar kring hur torget ska se ut.

Efter att ha sammanställt alla idéer och röster som kom in under medborgardialogen kan vi konstatera att temat trädgårdstomten fick flest röster och är det vinnande förslaget på hur platsen kommer utformas. Trädgårdstomten hämtar mycket inspiration från färgen grön med lummiga stora växter och ljusa blommor samt en kombination av trä och sten på marken.

Utöver att temat för platsen bestämdes under medborgardialogen kom även flera tankar om platsen fram som vi kommer ta hänsyn till när projekteringen börjar. Önskemål som kom in vilka vi kommer beakta är varierande sittplatser, en scen, mycket grönska, cykelparkeringar, lekmöjlighet, konst, belysning och vindskydd.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: