Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Översiktsplan och detaljplaner

Höganäs kommun arbetar för en långsiktigt hållbar användning av mark, vatten och övriga naturresurser. Nya områden och projekt ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt. Det gör vi med hjälp av Höganäs kommuns översiktsplan 2035 och detaljplaner.

Läs mer om detalj- och planeringsdokument

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: