Översiktsplan och detaljplaner

Höganäs kommun arbetar för en långsiktigt hållbar användning av mark, vatten och övriga naturresurser.

Nya områden och projekt ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt. Det gör vi med hjälp av Höganäs kommuns översiktsplan 2035 och detaljplaner.

Pågående detaljplan

Planhandlingar i aktuella projekt

På fastighetsjakt?

Tips & tricks inför fastighetsköpet

Hitta din detaljplan

Ta reda på vad vad som gäller för din fastighet

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen hållplatser

Planeringsdokument

Värdefulla dokument som används vid framtagandet av detaljplaner

Översiktsplanen 2035

Hur mark och vatten ska användas för att skapa en hållbar utveckling

Bygglov - så fungerar det

Vad som behövs vid ansökan om bygglov

Karthållning

Mätning, karthållning samt fastighetsrättsligt

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen