Pågående detaljplaner

Varje detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom området ska förändras eller bevaras. Oftast gör man detaljplaner för tätbebyggda områden. Detaljplanerna används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

När vi tar fram en ny detaljplan väger vi samman olika åsikter och intressen, enskilda och allmänna. Detaljplanen blir bindande när den antagits av bygg- och miljönämnden eller kommunfullmäktige. På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om detaljplanering.

Här hittar du Höganäs kommuns just nu pågående detaljplaner för respektive ort.

Arild

Läs mer
Använd endast till Farhults Möllas egna evenemang.

Farhult

Läs mer

Mölle

Läs mer

Höganäs

Läs mer
Halvön Rönnen ligger vid Häljaröd och ingår i naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning. Rönnen är ett fågelreservat med beträdnadsförbud året om.

Jonstorp

Läs mer

Nyhamnsläge

Läs mer

Skäret

Läs mer

Strandbaden

Läs mer

Viken

Läs mer

Rekekroken

Läs mer

Lerberget

Läs mer

Andra områden

Läs mer
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: