Höganäs är nordvästra Skånes näst tryggaste kommun!

Polisens årliga trygghetsmätning visar att Höganäs invånare känner sig trygga, så trygga att Höganäs kommun är nordvästra Skånes näst tryggaste kommun för andra året i rad.

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning för att mäta den upplevda tryggheten i landets kommuner. Trygghetsmätningen är en del av kommunens och polisens gemensamma arbete och ligger till grund för kommande prioriteringar. I 2023 års mätning får Höganäs sitt bästa resultat sedan 2013.

Det som utmärker sig i 2023 års mätning är att den upplevda buskörningen i kommunen blivit sämre sedan 2022. Invånarna i Höganäs upplever att buskörning med moped, motorcykel och A-traktorer förekommer i större utsträckning och att dessa transportmedel kör för fort.

Polisen har under 2023 haft riktade insatser mot buskörning och har bland annat informerat vårdnadshavare om nya lagar och regler under föräldramöte. Polisen har dessutom genomfört kontroller på A-traktorer i trafik och i samverkan med kommunen arbetat med att minska antalet oskyddade trafikanter.

- Inget överraskande dök upp i mätningen utan vi ska förbättra sättet som vi redan arbetar på idag. Det är viktigt att våga testa nya metoder för att förhoppningsvis skapa ännu större trygghet för Höganäsborna. Framåt ska vi arbeta för att få ett ännu bättre brottsförebyggande arbete tillsammans, där trygghetsmätningen är en viktig pusselbit i hur vi bör prioritera och planera våra aktiviteter. Det finns alltid saker som kan bli ännu bättre, säger Victoria Norman kommunpolis i Höganäs.

Förbättrat resultat 2023

Glädjande är att sedan trygghetsmätningen 2022 har oron vid resor med kollektivtrafik försvunnit och den upplevda oron för droger har minskat. Under 2023 gjorde kommunen riktade insatser mot kollektivtrafiken genom att förebyggandeteamet och mobila fritidsledare besökte olika busshållplatser runt om i kommunen. Polisen och kommunen har även haft ett nära samarbete gällande oron för droger och har samverkat på flera olika sätt under 2023. Polisen och socialförvaltningen har gjort riktade insatser med ett nytt förebyggandeteam och mobila fritidsledare med fältinriktning. Samtliga aktörer får ta del av en och samma lägesbild som skapar en gemensam överblick och framför allt möjlighet att lägga resurser på samma ställe vilket vi idag ser ge effekt.

- Det är viktigt att vi fortsätter det brottsförebyggande arbetet med droganvändning. Vid en mätning av avloppsvattnet i kommunen gjord i oktober månad kan vi se en trend som visar på en minskning av den totala droganvändningen sedan senaste mätningen under oktober 2022. Däremot ser vi en ökning av preparatet amfetamin vilket vi kommer undersöka vidare och arbeta med under 2024. Det är viktigt att vi inte nöjer oss med en minskning utan jobbar vidare med resultatet, säger Kristina Pålsson säkerhetsansvarig i Höganäs kommun.

Höganäs kommun och lokalpolisen arbetar aktivt med samverkan på flera olika nivåer. Idag har vi samverkan mellan polis, skola, kultur och fritid, socialförvaltningen och elevhälsa. Man har flera gemensamma träffar där man kan jobba nära varandra och ta del av varandras expertisområden vilket skapar förutsättningar att arbeta förebyggande för alla invånare. Det genomförs även brottsförebyggande arbete bland annat via gemensamma trygghetsvandringar med kommunens säkerhetsansvariga, Höganäshem och näringslivet. Dygnet runt kan dessutom kommuninvånarna anmäla platser som upplevs otrygga via kommunens hemsida. Civilsamhället är även en viktig del i trygghetsarbetet och vi ser gärna att fler invånare engagerar sig i Nattvandrarna där de bor, i år har vi exempelvis gjort en omstart av Nattvandrarna i Jonstorp. Givetvis kommer vi även utveckla och jobba vidare med vårt trygghetsprojekt tillsammans med Securitas som vi ser som en stor framgångsfaktor i trygghetsarbetet.

Sammanfattningsvis är Höganäs en trygg kommun enlig kommuninvånarna, vi är en liten kommun där vi litar på varandra, vill samma saker och har en fungerande samverkan. Det brottsförebyggande arbetet som vi har idag har skapat en trygg miljö för Höganäsborna, men arbetet måste fortsätta

Här kan du anmäla otrygga platser i kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om Nattvandrarna

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: