Så här arbetar kommunen med vinterväghållning

Höganäs kommun sköter snöröjningen på gator och allmänna platser men du som fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is.

Under veckorna 46 - 13 har kommunen vinterberedskap på de kommunala gatorna. Varje morgon klockan 03.00 kontrollerar vi väglaget. Om det är halt rycker vi ut och saltar och sandar. Vi röjer bort snö på de större gatorna och på prioriterade gång- och cykelvägar när snödjupet är minst fem centimeter (beroende på snökonsistens och vindstyrka). Målet är att vi ska ha hunnit göra insatser på de större gatorna samt gång- och cykelvägar före morgonrusningen.

Läs mer om kommunens arbete med vinterväghållning här.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: