Kommunen tar bort den invasiva arten vresros längs kusten

Sedan 2002 och 2003 har Höganäs kommun arbetat med att ta bort den invasiva arten vresros längs kustremsan. Nu fortsätter arbetet med borttagning av vresros i Farhult och inhemska arter planteras istället in.

Varför tar vi bort vresrosor?

Vresros karaktäriseras genom att bilda högvuxna mattbildande buskage, stammarna har tätt med raka taggarna och bladen är rynkiga. Arten skjuter rikligt med rotskott och bildar svårgenomträngliga snår. Som art är den invasiv dels genom sitt växtsätt, dels av att den härstammar från ryska Stillahavskusten. När vresrosen har etablerat sig är det bara en tidsfråga innan den tar över totalt och tränger bort alla inhemska arter och i detta fallet, växer igen sanddynorna.

Vad gör vi i Farhult?

I Höganäs kommun påbörjade vi arbetat med att ta bort den invasiva arten vresros år 2002 och 2003. Därefter skedde ett uppehåll under ett antal år men återupptogs 2016. Nu under 2024 har kommunen grävt vi bort vresrosor i dynerna vid Farhultsbaden för att förhindra igenväxning och under hösten kommer det ske en plantering med dyngräs som sandrör, strandråg och sandstarr, arter som är naturliga för sanddynerna och binder sanden.

Plantorna är dock sårbara i starten för tramp. Därför har vi skyddat plantorna med ett staket. Staketet kommer tas bort så fort plantorna är etablerade och starka. Under tiden finns där flera öppningar i staketet ner till stranden där det går bra att passera.

Vill du veta mer om kommunens arbete mot invasiva arter kan du läsa om detta på vår hemsida: Invasiva arter

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: