Eldning av trädgårdsavfall - vad gäller nu?

Under april 2024 informerade Naturvårdsverket om en ny EU-förordning som gör det olagligt att elda trädgårdsavfall. Kommunen har redan 2020 anpassat de lokala avfallsföreskrifterna efter denna förordning. EU-förordningen tolkas på olika sätt i olika kommuner. Här förtydligar vi vad som gäller för dig i Höganäs kommun.

Under april 2024 har Naturvårdsverket informerat om "en ny EU-förordning" som gör det olagligt att elda trädgårdsavfall. Det handlar dock inte om nya EU-regler, utan ändringar som genomförts i svensk lagstiftning under åren 2020-2022.

Kommunen anpassade därför de lokala avfallsföreskrifterna 2020 efter delar som började gälla i hela EU under 2024.

Vad gäller nu?

Det finns inget generellt förbud för villaägare att elda sitt trädgårdsavfall, utöver det som regleras i kommunens lokala ordningsföreskrifterLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Höganäs är eldning av trädgårdsavfall inom område med detaljplan endast tillåten under månaderna mars och oktober. Endast torrt trädgårdsavfall får eldas. Förbudet gäller inte traditionella bål som till exempel valborgsmässobål och som arrangeras för allmänheten.

Med torrt trädgårdsavfall menas mindre grenar, kvistar och ris men inte gräs, löv och liknande. Det gäller under förutsättning att du kan elda säkert och utan att det medför olägenhet för någon. Eldning får heller aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. Du som eldar har själv ansvar att kontrollera så att eldningen inte besvärar din omgivning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår miljöavdelning via telefon: 042 - 33 71 00

Syftet med EU-förordningen

Syftet med EU-reglerna är att öka resurshushållningen och minska utsläpp från småskalig förbränning. Därför är det viktigt att inte elda i onödan, och i första hand välja lokal kompostering eller kommunens insamling av trädgårdsavfall.

På vår hemsida hittar du mer information om den nya EU-förordningen: Eldning av trädgårdsavfall

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: