Eldning av trädgårdsavfall

Höganäs lokala ordningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger möjligheten att elda torrt trädgårdsavfall vid enstaka tillfällen, under mars och oktober månad.

Eldning av trädgårdsavfall - vad gäller nu?

Under april 2024 har Naturvårdsverket informerat om "en ny EU-förordning" som gör det olagligt att elda trädgårdsavfall. Det handlar dock inte om nya EU-regler, utan ändringar som genomförts i svensk lagstiftning under åren 2020-2022. Kommunen har därför redan anpassat de lokala avfallsföreskrifterna efter delar som började gälla under 2024. Det som egentligen är nytt är Naturvårdsverkets tolkning, som markant skiljer sig från många kommuners och branschorganisationen Avfall Sverige.

Med torrt trädgårdsavfall menas mindre grenar och kvistar, men inte gräs, löv och liknande. Det gäller under förutsättning att man kan elda säkert och utan att det medför olägenhet för någon. Du som eldar har själv ansvar att kontrollera så att eldningen inte besvärar din omgivning.

Det finns inget generellt förbud för villaägare att elda sitt trädgårdavfall, utöver det som regleras i kommunens lokala ordningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet med EU-reglerna är att öka resurshushållningen och minska utsläpp från småskalig förbränning. Därför är det viktigt att inte elda i onödan, och i första hand välja lokal kompostering eller kommunens insamling av trädgårdsavfall.

Läs mer hos Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elda under ansvar och tänk på riskerna

  • Om det är riktigt torrt i skog och mark utfärdar räddningschefen generellt eldningsförbud. Då är det inte tillåtet att elda överhuvudtaget.
  • Förbudet gäller inte traditionella bål som till exempel offentligt valborgsmässobål som arrangeras för allmänheten. Anmälan till polisen ska göras innan sådana bål anordnas.
  • Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: