Höganäs historia

Namnet Höganäs, en gång Höjeness, finns omnämnt redan i 1400-talskällor. Höganäs bestod från början av några små byar, som så småningom växte samman till en stad.

I slutet av 1600-talet påbörjades stenkolsbrytning i Höganäs, som på den tiden var ett enkelt fiskesamhälle. År 1797 startades en gruvindustri i Höganäs och ett gruvsamhälle växte fram. Detta var ursprunget till dagens Höganäs AB, som numera bland annat tillverkar järnpulver. År 1798 anlades en bana med träräls mellan gruvorna och hamnen i Höganäs. Några år senare ersattes trärälsen av järnräls och Sverige fick en av sina första järnvägar.

Satsning på keramiken

Från början var leran som hittades i samband med stenkolsbrytningen endast en biprodukt, men när försäljningen av kol började gå dåligt beslutade företaget att satsa på lerprodukter. Detta ledde till att ett tegelbruk anlades på 1820-talet. Runt 1830 startade tillverkningen av blyglaserade bruksföremål i keramik. Några år senare, 1835, påbörjades produktionen av de bruna saltglaserade krusen som tillverkas än idag av Höganäs Saltglaserat. KKAM Höganäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har utställningar om keramikens historia.

Höganäs blir stad

1936 fick Höganäs sina stadsrättigheter. I samband med detta fick man också ett stadshus. Det gamla kommunalhuset, som då fanns i Tivolihuset, bytte namn till det mer prestigeladdade Stadshuset. I januari 1960 påbörjades bygget av det nuvarande stadshuset på Centralgatan och invigningen ägde rum den 27 maj året därpå. Byggnaden ritades av Arton arkitektbyrå i Helsingborg, som var ett ledande arkitektkontor i 1950- och 60-talens Nordvästskåne.

Den sista kolgruvan på Kullahalvön stängdes 1961 och Höganäs AB övergick helt till metallurgi. Höganäs är ett typiskt exempel på omvandlingen från fiske- och jordbrukssamhälle till gruvort och därefter till industristad med livlig företagsamhet. Idag bor ungefär 10 000 av Höganäs kommuns cirka 27 000 invånare i Höganäs.

Detta är endast ett axplock ur Höganäs historia. Mer information om Höganäs och Kullahalvöns historia finns bland annat på KKAM Höganäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i bokverket "Höganäs Historia" del 1 (om Höganäs stad) och del 2 (om övriga delar av Höganäs kommun).

För mer information

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: