Folkhälsa

Folkhälsoarbetet i Höganäs bygger på att ska skapa möjligheter för människor att själva och tillsammans med andra få och bibehålla en så god hälsa som möjligt.

Det övergripande målet är att verka för en bättre hälsa för alla samt att uppnå jämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: