Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet i Höganäs bygger på att ska skapa möjligheter för människor att själva och tillsammans med andra få och bibehålla en så god hälsa som möjligt. Det övergripande målet är att verka för en bättre hälsa för alla samt att uppnå jämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: