Projekt och kurser

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder, i samarbete med föreningslivet i Höganäs kommun, olika kurser för dig som vill komma igång med en ny fritidsaktivitet, träffa nya bekantskaper, skaffa hälsosamma vanor och komma igång med träningen.

Kontakta gärna Linda Franzon på Höganäs kommun om du vill veta mer om våra olika projekt och satsningar.

Senior Sportschool är en satsning som Höganäs kommun gör för våra seniorer. Syftet är att deltagarna ska behålla eller få bra kondition och vara starka psykiskt och fysiskt och må bra! Kursen innehåller allt från föreläsningar om skadeförebyggande träning till fysiska aktiviteter i samarbete med det lokala föreningslivet. Nästa kurs startar i höst.

Vill du veta mer så kontakta Linda Franzon på linda.franzon@hoganas.se.

”Hälsopeppen” är ett projekt för barn i årskurs 5-7. Torsdagar 16.30-18.00 på Friskis&Svettis och på Höganäs Sportcenter. Där får barnen prova många olika idrotter/rörelseformer på ett roligt och prestigelöst sätt. Vi pratar hälsa runt mat, fysisk aktivitet, återhämtning, socialgemenskap och mental hälsa.
Projektet vänder sig till barn och tonåringar som längtar efter ett sammanhang och vill hitta nya kompisar. Vi vill möta upp och stötta barn och ungdomar som behöver hjälp att stärka sin fysiska och psykiska självkänsla. Att de via kraftfull samverkan fångas upp, lotsas vidare till kul aktiviteter och meningsfull fritid.

Varje gång bjuds det på frukt. Projektet är kostnadsfritt.

Vill du veta mer så kontakta Linda Franzon.

Längs uppmärkta leder i Kullabygden har kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut diamanter med QR-koder. Dessa ”diamantslingor” kallar vi naturbadspromenader. QR-koderna kan du ”skanna” och läsa in med din smartphone – på så sätt får du information om platsen du befinner dig
på och om djuren och naturen. Slingorna har skapats för att främja hälsa, fysisk aktivitet och kunskap och kunnat möjlighgöras med stöd av Stiftelsen gripen. Det finns en uppmärkt slinga i Lerbergsskogen, i Ärtan och Bönan, i Jonstorp, på Hillelstorp och i Vikenparken.

Läs mer om våra vandringsleder här.

Vill du veta mer så kontakta Linda Franzon.

”Nyckeln till fritid” är ett projekt för att hjälpa familjer och barn som kommer från andra länder att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter här i Höganäs.

Vår målsättning med projektet är att ta fram en samverkansmodell för att alla nyanlända barn och ungdomar som blir anvisade eller flyttar till Höganäs kommun ska erbjudas en introduktion till kultur-och fritidslivet i Höganäs. Vi vill också lära oss av och ta tillvara på deras erfarenheter och engagemang. Kommunen vill arbeta utifrån att alla barn har rätt till en meningsfull fritid.

Vill du veta mer så kontakta Ibrahim eller Linda

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen