ACE - ett projekt för framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg står inför stora utmaningar. För att resurser och personal ska räcka till de ökande behoven krävs mer stöd i hemmet. Höganäs Omsorg deltar i ett flerårigt internationellt projekt där nya och befintliga lösningar ska testas i praktiken i Höganäs.

Projektet ACE workshop i Arild

Projektet ACE - Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region – finansieras av EU -programmet Interreg Nordsjön och bedrivs i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. I Sverige är det RISE, Innovation Skåne och Höganäs kommun som deltar i projektet, även Lunds kommun har skrivit ett intressentavtal att följa och stötta projektet.

ACE arbetar både för att främja innovation och för att arbeta gränsöverskridande där vi gemensamt söker lösningar som skapar trygghet och främjar självständighet för personer som har vård i hemmet.

År 2021 var 21,8 procent av befolkningen inom EU över 65 år. I Nordsjöregionen är den här förändringen ännu mer tydlig. Detta är en utveckling som förväntas fortsätta de närmaste decennierna. Och med stigande ålder ökar förekomsten av kroniska sjukdomar. Det finns redan idag brist på personal inom äldreomsorgen samtidigt som efterfrågan på vård i hemmet ökar.

– Vi har många utmaningar som är gemensamma för de deltagande länderna. Tillsammans kan vi undersöka behoven och hitta nya smarta lösningar för att skapa trygghet och främja självständighet för personer som behöver hjälp i hemmet, säger Linda Macke som är Höganäs Omsorgs projektledare för ACE.

I Sverige kommer befintliga och nya lösningar att testas och demonstreras i verklig miljö i Höganäs. Projektet arbetar inom fem dimensioner; teknik, affärsmodeller, kultur, policy och infrastruktur.

Projektet ACE i korthet

Namn: ACE - Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region

Övergripande mål: Skapa ett ekosystem i Nordsjöregionen av både digitala och andra tjänster, runt individen i sin livsmiljö.

Projektstart: 2023-01-01

Varaktighet: Tre år och sex månader

Total budget: 4 361 215 Euro

Finanisär: EU-programmet Interreg Nordsjön

Koordinerande projektpart: RISE

Projektets webbplats: ACE ACE | Interreg North Sea

Projektpartners:
RISE Research Institutes of Sweden
Innovation Skåne
Höganäs Omsorg (Höganäs Kommun)
BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 5 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Aarhus Kommune
Vesthimmerlands Kommune
ESN European Social Network
Thomas More University – Living & Care Lab
Boone NV – PRoF
Biotech Sante Bretagne
CoWork’Hit Innovation Centre
TUHH Technische Universität Hamburg

logotype för projektet ACE

Seniorer från Höganäs deltar i ACE

Elisabeth Berggren och Jan Benke bidrar med sina erfarenheter och tankar i projektet.

Läs mer
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen