ACE - ett projekt för framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg står inför stora utmaningar. För att resurser och personal ska räcka till de ökande behoven krävs mer stöd i hemmet. Höganäs Omsorg deltar i ett flerårigt internationellt projekt där nya och befintliga lösningar ska testas i praktiken i Höganäs.

Projektet ACE workshop i Arild

Projektet ACE - Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region – finansieras av EU -programmet Interreg Nordsjön och bedrivs i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. I Sverige är det RISE, Innovation Skåne och Höganäs kommun som deltar i projektet, även Lunds kommun har skrivit ett intressentavtal att följa och stötta projektet.

ACE arbetar både för att främja innovation och för att arbeta gränsöverskridande där vi gemensamt söker lösningar som skapar trygghet och främjar självständighet för personer som har vård i hemmet.

Gemensamma utmaningar

År 2021 var 21,8 procent av befolkningen inom EU över 65 år. I Nordsjöregionen är den här förändringen ännu mer tydlig. Detta är en utveckling som förväntas fortsätta de närmaste decennierna. Och med stigande ålder ökar förekomsten av kroniska sjukdomar. Det finns redan idag brist på personal inom äldreomsorgen samtidigt som efterfrågan på vård i hemmet ökar.

– Vi har många utmaningar som är gemensamma för de deltagande länderna. Tillsammans kan vi undersöka behoven och hitta nya smarta lösningar för att skapa trygghet och främja självständighet för personer som behöver hjälp i hemmet, säger Linda Macke som är Höganäs Omsorgs projektledare för ACE.

I Sverige kommer befintliga och nya lösningar att testas och demonstreras i verklig miljö i Höganäs. Projektet arbetar inom fem dimensioner; teknik, affärsmodeller, kultur, policy och infrastruktur.

Namn: ACE - Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region

Övergripande mål: Skapa ett ekosystem i Nordsjöregionen av både digitala och andra tjänster, runt individen i sin livsmiljö.

Projektstart: 2023-01-01

Varaktighet: Tre år och sex månader

Total budget: 4 361 215 Euro

Finanisär: EU-programmet Interreg Nordsjön

Koordinerande projektpart: RISE

Projektets webbplats: ACE ACE | Interreg North Sea

Projektpartners:
RISE Research Institutes of Sweden
Innovation Skåne
Höganäs Omsorg (Höganäs Kommun)
BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 5 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Aarhus Kommune
Vesthimmerlands Kommune
ESN European Social Network
Thomas More University – Living & Care Lab
Boone NV – PRoF
Biotech Sante Bretagne
CoWork’Hit Innovation Centre
TUHH Technische Universität Hamburg

Så arbetar vi vidare med ACE under 2024 och 2025

Åtta workshops har genomförts för att ta reda på de äldres behov. Nu ska ny digital teknik testas hemma hos seniorer. I september 2024 kommer produkterna och tjänsterna att visas på en utställning i Höganäs.

ACE Homecare Interreg söker också fler som vill engagera sig i projektet. Det kan vara äldre, vårdgivare, organisationer, forskare och innovatörer av digitala lösningar som vill vara i framkant när det gäller att förändra hemtjänsten.

Det här händer i projektet:

  • Ta reda på framtidens behov. Åtta workshops genomfördes under hösten 2023 i sex länder för att identifiera de mest akuta behoven och utmaningarna för att åstadkomma en väl fungerade äldreomsorg i framtiden. Deltagare i workshopen var seniorer, närstående, civilsamhällesorganisationer, omsorgspersonal, verksamhetschefer, politiker, akademi och företag. En av dessa workshops hölls i Arild.
  • Nya och befintliga lösningar testas i seniorernas hem. Både ny teknik och nya arbetssätt i kommuner kommer att testas hemma hos seniorer i de deltagande länderna. Minst 30 av produkterna/tjänsterna ska testas och vidareutvecklas så att de kommer närmare marknaden. Sex av testerna ska göras i Sverige, varav tre i Höganäs. Tester i hemmet genomförs under 2024 och 2025, med start hösten 2024.
  • Utställning av digital teknik i Höganäs. Olika produkter som vi arbetar med i projektet kommer att visas på en utställning/showcase i Höganäs den 26 september 2024. Målgruppen är bland annat seniorer, företag, vårdgivare och medarbetare inom vård och omsorg.

Registrera dig här för att hålla dig uppdaterad och delta i ACE evenemang och onlinediskussioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Man som sitter vid ett bord och blir intervjuad om äldres behov

Film om ACE med seniorer från Höganäs

Två seniorer från Höganäs kommun har intervjuats av ACE Homecare Interreg om hur de ser på sin framtid som äldre. I filmen beskrivs projektet och seniorerna berättar vad som är viktigt för dem och hur användandet av teknik kan underlätta och göra dem så självständiga och oberoende som möjligt i vardagen.

Se filmen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Seniorer från Höganäs deltar i ACE

Elisabeth Berggren och Jan Benke bidrar med sina erfarenheter i projektet.

Läs mer
logotype för projektet ACE
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: