Anpassning av antalet platser på samhällsvetenskapsprogrammet

Efter första sökperioden har alla elever som sökt och är behöriga fått plats på samhällsvetenskapsprogrammet. Det är utbildningsnämnden som har fattat beslut om att anpassa antalet platser på samhällsvetenskapsprogrammet på Kullagymnasiet inför läsåret 2024/2025. Anledningen är hur sökbilden till programmet ser ut.

Samhällsprogrammet på Kullagymnasiet har 60 platser som nu justeras till 30 platser inför läsåret 2024/2025. Antalet elever som har sökt programmet i förstahand respektive andrahand ligger till grund för nämndens beslut tillsammans med en bedömning av det framtida behovet på arbetsmarknaden.

Utbildningsnämnden hade uppe ärendet på ett möte i mitten av mars men valde då att lyfta ut det från mötets agenda. Sedan dess har processen med framtagande av beslutsunderlag fortskridit. Under ett extra nämndsmöte 2 april fattade nämnden beslut att anpassa antalet utbildningsplatser. 

- Det är tråkigt men det mest förnuftiga att göra när sökbilden ser ut som den gör, säger Pia Möller som är utbildningsnämndens ordförande.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: