Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Höganäs kommun näringsliv

Företagande & näringsliv

Euronäs

Presentkortet Euronäs har funnits sedan 2009 och är Höganäs kommuns egen "valuta". Genom att använda Euronäs gynnar du hemma-handeln i vår kommun. Läs mer här!

Upphandling

När Höganäs kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste vi följa lagen om offentlig upphandling, LOU. På så sätt har alla leverantörer chans att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan. Läs mer om hur Höganäs kommun jobbar med upphandling samt ta del av pågående upphandlingar här.

Handelsplats Höganäs

Handelsplats Höganäs ekonomisk förening är en samverkansorganisation som jobbar med samverkan mellan kommunen, näringsidkarna och fastighetsägarna på våra centrala handelsplatser.

Samverkan skola och näringsliv

I Höganäs vision har vi en strategi som säger att vi ska stärka skolans bredd och spets, genom bland annat samarbeten mellan skola och näringsliv. Detta för att kunna möta företagens utmaning att anställa personer med rätt kompetens idag och i framtiden.

Företagsklimat

Tittar man på SKR:s och Svenskt Näringslivs enkätundersökningar ser företagsklimatet väldigt positivt ut i Höganäs kommun. Detta återspeglar också den nyföretagaranda som råder i Kullabygden med över 200 nystartade företag varje år. Men vi i Höganäs kommun lutar oss inte tillbaka och nöjer oss med det. Vi är bra, men vill hela tiden bli bättre!