Rehabilitering

Efter sjukdom eller skada kan du få träning i att utföra olika aktiviteter i det dagliga livet. Det kan till exempel vara träning i att kunna förflytta dig, klä på dig, äta eller liknande. Rehabilitering kan också innebära träning av nedsatta funktioner som balans, styrka eller rörlighet.

Vår rehabilitering är alltid individuellt anpassad för dig. Den utförs i ditt hem av en av våra kompetenta arbets- eller fysioterapeuter. Vi arbetar på olika sätt tillsammans med dig för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

I första hand vänder du dig till din vårdcentral för träning. Kan du inte kan ta dig till vårdcentralen kan istället träning med våra arbets- eller fysioterapeuter i den egna bostaden vara aktuellt.

Kontakta oss för en bedömning

Om du upplever att du är i behov av rehabilitering kan du kontakta oss. Någon av våra arbets- eller fysioterapeuter gör då en bedömning av vilket behov du har av rehabiliterande insatser i hemmet. De kan också förskriva hjälpmedel vid behov. Du når oss genom att ringa Höganäs kommuns servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: