Digirehab

Sedan 2021 erbjuder vi i Höganäs Omsorg AB våra omsorgstagare inom hemtjänsten att testa Digirehab. Digirehab är en tjänst som är utvecklad av professionella fysioterapeuter och har dokumenterad positiv effekt på äldres självständighet.

Hur funkar Digirehab?

Upplägget är enkelt: Omsorgspersonalen besöker omsorgstagaren precis som vanligt, men har vid besöket med sig en surfplatta. Tillsammans genomför de en intervju för att utvärdera omsorgstagarens funktionsnivå och vilken hjälp denne redan får.

Efter den första intervjun och ett par fysiska tester automatgenererar Digirehab ett träningsprogram som omsorgstagaren och personalen sedan genomför tillsammans. Systemet håller hela tiden koll på utvecklingen och en ny intervju genomförs var fjärde vecka för att se till att träningen fungerar som den ska.

Vilken effekt har övningarna?

Övningarna är blandade och fokuserar mycket på balans, uthållighet och muskelstyrka. Efter ungefär fyra veckors användande av Digirehab brukar både omsorgstagaren och personalen börja märka små förändringar. Omsorgstagaren blir starkare, balansen förbättras och under det fortsatta träningsprogrammets gång växer ofta självförtroendet hos användarna.

En av de största effekterna som tidigare användning av Digirehab har visat på är hur omsorgstagaren återfår förmågan att göra vardagliga saker på egen hand, som att gå ut i trädgården eller besöka toaletten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: