Trygg hemma

Du som beviljas insatsen Trygg hemma kommer att få vård och omsorg från ett team som består av undersköterska, rehabpersonal och sjuksköterska. Insatsen pågår under två veckors tid.

Hur funkar det?

Personal från teamet i Trygg hemma möter upp dig i samband med att du kommer hem från lasarettet. Teamet kommer tillsammans med dig göra en planering av vilket stöd och omsorg som du är i behov av.

Insatserna startar direkt men kan förändras, till exempel utökas eller avslutas, utifrån dina behov.

I ett HK-magasin fick vi träffa Anita som har haft hjälp av trygg hemma. Du kan läsa om hennes upplevelse här

Om du har fortsatt behov av hjälp

Innan beslutet om Trygg hemma upphör kommer du tillsammans med din biståndshandläggare från kommunen och eventuell berörd personal göra en uppföljning. Då ser ni över om du har fortsatt behov av hjälp i bostaden.

Teamet i Trygg hemma hjälper dig vid behov med fortsatta hälso- och sjukvårdande insatser. Det kan till exempel vara omläggning, behandling, medicinering, rehabilitering eller tekniska hjälpmedel. Undersköterskorna stöttar dig i din omvårdnad och utför insatser på delegering från sjuksköterska, fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Det medicinska ansvaret har din läkare på vårdcentralen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: