Bräddning

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten från en pumpstation eller från ledningsnätet. Bräddning kan ske i samband med kraftiga regn eller på grund av tekniska fel och är en normal säkerhetsfunktion i ledningssystemet.

Frågor och svar

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat. Det kan ske vid kraftiga regn, snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm. Vid dessa tillfällen kan stora mängder vatten komma in i ledningsnätet på kort tid.

Bräddning kan bero på olika saker, som extremt väder, tekniska fel eller skräp som inte hör hemma i avloppet.

Bräddning är även en säkerhetsfunktion som finns till för att förhindra att avloppsvatten går baklänges och kan orsaka översvämningar i källare om ledningarna blir överfulla.

Bräddat vatten är orenat avloppsvatten och utgörs till största delen av regnvatten (91 procent). Endast två procent är toalettvatten och sju procent är vatten från dusch, tvätt och disk.

Direkt efter en bräddning kan badvattenkvaliteten påverkas. Men det bräddade vattnet sprids snabbt och åt olika håll beroende på strömmar och vind. Det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattnet. Det kan vara olämpligt att bada precis efter kraftiga regn.

Kommunens VA-avdelning arbetar systematiskt med ombyggnation av kombinerade ledningar för dagvatten och avloppsvatten. Då minskar belastningen på ledningsnät vid kraftiga regn och därmed också behovet av bräddning.

Många bräddningar sker under perioder och på platser då det inte drabbar många badande. Om en bräddning sker under badsäsong meddelar miljöavdelningen detta på platsen, på kommunens hemsida och Facebooksida.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: