Traineetjänst för akademiker

Höganäs, som en del av Familjen Helsingborg, strävar ständigt efter att vara en spännande arbetsgivare och hålla oss i framkant när det gäller strategisk kompetensförsörjning. Traineeprogrammet är en viktig del av den satsningen.

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg söker varje vår passionerade individer med särskilt goda förutsättningar för att i framtiden axla ledande eller strategiska specialistroller inom den kommunala verksamheten. Genom traineeprogrammet får du en unik inblick i hur kommunal verksamhet fungerar och bygger samtidigt upp ett fantastiskt nätverk inför ditt framtida yrkesliv.

Traineeprogrammet innebär en kombination av praktiskt arbete inom en kommunal verksamhet, ett skräddarsytt utvecklingsprogram och ett gemensamt projekt. Hela programmet genomförs på uppdrag från kommuncheferna i de elva deltagande kommunerna.

Låt oss tillsammans skapa en spännande och lärorik resa för din framtida karriär inom Familjen Helsingborg! Behöver du få bättre koll på vad Familjen Helsingborg är? Läs här nedanför!

Traineeprogrammet erbjuder

Som trainee varvas arbete i en kommunal verksamhet med ett utvecklingsprogram och ett gemensamt projekt. Programmet utförs på uppdrag av kommuncheferna i de elva kommunerna.

  • Stimulerande arbetsuppgifter
  • Goda möjligheter till personlig utveckling
  • Utbildningar inom ledarskap och projektledning
  • Möjlighet att bygga upp ett yrkesnätverk
  • Stor kunskap om kommunal verksamhet
  • En kortare utbytesperiod i en annan kommun
  • Unik teamträning
  • Handledare och mentor
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: