Nyheter – Höganäs kommun

 • Kommunfullmäktige tog beslut om fastighetsköp

  Under torsdag 31 augusti sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige för första gången efter sommaruppehållet. Här kan du läsa några av ärendena som togs upp och se...
 • Lärare i 12 månader – årets pedagog

  ”Alla elever kan lyckas i bild! Mitt mål är att eleverna ska komma till mina lektioner och känna att de lyckas med någonting.”
 • Förstärkta samverkande föräldramöten

  Alla vårdnadshavare vars barn går i årskurs 6 har blivit inbjudna till föräldramöten som sker tillsammans med representanter från polisen, elevhälsan, vårt före...
 • Hotnivån i Sverige höjs

  Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige beslutade Säkerhetspolisen torsdagen 17 augusti att höja hotnivån från tre till fyra, på en femgradig s...
 • Rapport från kommun­styrelsen 15 augusti 2023

  På kommunstyrelsens första möte efter sommaruppehållet diskuterades bland annat förslag till budget 2024, antagande av detaljplaner och en utökad borgensram för...