Kommunal skötsel

Inom Höganäs kommun finns det 12 allmänna och kommunalt skötta badplatser.

Fem badplatser har en prioriterad skötsel och tillsyn där vi håller en högre standard än på de övriga sju badplatserna.

De prioriterade badplatserna är Vikens Havsbad, Kvickbadet, Margreteberg, Solviken i Mölle och Farhultsbaden. Här har vi en daglig tillsyn under högsäsong och fint väder, Vi håller stränderna med tillhörande områden rena från skräp, soptunnor och papperskorgar töms, bryggor och badstegar kontrolleras och eventuella fel som uppstått åtgärdas.

Övriga kommunalt skötta stränder är Svanebäck i Viken, Lerbergets camping, Strandbadens badplats, Fågelviken i Mölle, Tussan i Arild, Arilds kallbad samt Revet i Jonstorp.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: