Park och grönområden

I parkerna och i kulturlandskapet finns många spår som berättar om kommunens historia och utveckling. Kommunens parkmark utgör en stor del av stadens tillgängliga grönska. Därför är kommunens parkmark inne i staden oerhört betydelsefull för folkhälsan i Höganäs och upplevelsen av stadsbilden.

Det finns många användningsområden för parkerna. Vår uppgift är att tillgodose så många av dem som möjligt, genom ett varierat och kvalitativt parkutbud. Utemiljön skall skötas så att den är intressant och trygg att vistas i för både stora och små.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: