Park och grönområden

Tivoliparken

I parkerna och i kulturlandskapet finns många spår som berättar om kommunens historia och utveckling. Kommunens parkmark utgör en stor del av stadens tillgängliga grönska. Därför är kommunens parkmark inne i staden oerhört betydelsefull för folkhälsan i Höganäs och upplevelsen av stadsbilden.

Det finns många användningsområden för parkerna. Vår uppgift är att tillgodose så många av dem som möjligt, genom ett varierat och kvalitativt parkutbud. Utemiljön skall skötas så att den är intressant och trygg att vistas i för både stora och små.

Det är troligtvis de centrala grönområdena som är de viktigaste platserna för grön rekreation i människors vardag. Att kunna gå till en park är att hitta en liten oas i tillvaron. I parken kan man som besökare stressa av och flanera i sin egen takt.

Se kartor över våra olika parker och grönområden

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen