Klipp din häck – rädda liv

Visst är det vackert med allt det gröna i våra trädgårdar! Men det som planteras växer fort, blir stort och skymmer.

Rädda liv

Som fastighetsägare är det också din skyldighet att ta bort ogräs, sopa bort sand och grus samt att hålla gångbana eller motsvarande utrymme 1 meter utanför din fastighet rent och välskött. Du ska också hålla rännstensbrunnar fria från skräp och löv.

Samhällsbyggnadsförvaltningen drar därför igång en kampanj för att informera om vad som gäller vid hörntomter samt på trottoarer.

Växtlighet/häckar som skymmer innebär trafikfara och gör trafikmiljön mindre trygg. Växtligheten/häckar får inte vara högre än 80 centimeter vid hörntomter. Häckar/vegetation får heller inte växa utanför tomtgräns och ut i gångbana/trottoar.

Det är viktigt att tänka på att trottoaren ska vara framkomlig och detta är fastighetsägarens ansvar. Inom sikttriangeln som är inritad, får växter inte vara högre än 80 centimeter över gatan. Måtten gäller längs trottoarkant eller tomtgräns.

Vad gäller för

I en korsning gata-cykelväg är sikttriangeln 10 meter utmed gatan och fem meter utmed cykelvägen. Fortfarande gäller att växterna inte får vara högre än 80 centimeter över gatan.

Måtten gäller längs trottoarkant eller tomtgräns.

I en korsning gata-gata är sikttriangeln 10 meter utmed gatorna.
Fortfarande gäller att växterna inte får vara högre än 80 centimeter över gatan.

Måtten gäller längs trottoarkant eller tomtgräns.

I en utfart mot gata ska sikttriangeln vara 2,5 m på båda sidor om utfarten.

Fortfarande gäller att växterna inte får vara högre än 80 centimeter över gatan. Måtten gäller längs trottoarkant eller tomtgräns.

Tomt utmed gata och/ eller gång- och cykelväg får inte ha träd och växter som hänger
  • ut över gatan på för låg höjd.
  • över gång och cykelbana 2,5 meter
  • över gata 4,6 meter

Vid anmärkning på kontroll av växtligheten får fastighetsägaren reda på att besiktning är gjord. Senare görs ett nytt besök i ditt område för att kontrollera att anmärkningarna har rättats till.

För mer information kontakta

Tillsynshandläggaren
Plan- och bygglovsavdelningen

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: