Rådgivning till dig som hyresvärd

Du som är fastighetsägare och vill ha information om kommunens vräkningsförebyggande arbete är välkommen att kontakta rådgivningen hos budget- och skuldrådgivarna.

Höganäs kommun erbjuder rådgivning till dig som är hyresvärd och har problem med en hyresgäst som inte betalar hyran i tid.

Rådgivningen vid hyresskulder samverkar med fastighetsägare, övrig socialtjänst och Kronofogdemyndigheten vid ärenden som rör olika parters rättigheter och skyldigheter vid hyresavtal.


Kontakta Rådgivning vid hyresskulder

E-postadress: kommunen@hoganas.se
Telefonnummer: 042- 33 71 00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: