Rådgivning till dig som hyresvärd

Du som är fastighetsägare och vill ha information om kommunens vräkningsförebyggande arbete är välkommen att kontakta rådgivningen.

Höganäs kommun erbjuder rådgivning till dig som är hyresvärd och har problem med en hyresgäst som inte betalar hyran i tid.

Rådgivningen vid hyresskulder samverkar med fastighetsägare, övrig socialtjänst och Kronofogdemyndigheten vid ärenden som rör olika parters rättigheter och skyldigheter vid hyresavtal.


Kontakta Rådgivning vid hyresskulder

E-postadress: kommunen@hoganas.se
Telefonnummer: 042- 33 71 00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: