Rådgivning vid hyresskulder

Här finns information till dig som riskerar att bli uppsagd från din bostad på grund av obetalda hyror. Du som är fastighetsägare och vill ha information om kommunens vräkningsförebyggande arbete är också välkommen att kontakta rådgivningen.

Höganäs kommuns ansvar

Kommunen har en central roll när det gäller insatser och samverkan för att förebygga avhysningar och har ansvar för att erbjuda stöd till enskilda personer och familjer som hotas av avhysning. 

I Höganäs kommun är det vräkningsförebyggande arbetet prioriterat, långsiktigt och baserat på Socialstyrelsens metodstöd. 

Samverkan

Rådgivningen vid hyresskulder samverkar med fastighetsägare, övrig socialtjänst och Kronofogdemyndigheten för att försöka förebygga:

 • att någon får hyresskulder
 • att någon blir uppsagd från sitt hyreskontrakt
 • att någon blir vräkt på grund av att hyran inte är betald.

Du som har en obetald hyra kan få hjälp med att:

 • se över dina möjligheter att kunna betala hyresskulden
 • försöka nå en ekonomisk överenskommelse med hyresvärden för att
  få behålla hyreskontraktet. Observera att ingen information om dig eller din ekonomi lämnas till hyresvärden utan ditt godkännande.
 • göra en budget för att skapa utrymme att kunna betala hyran i tid framöver.

Du beskriver din situation. Tillsammans hjälps vi åt att hitta lösningar. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt.

Rättigheter och skyldigheter vid hyresavtal

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. De flesta villkor regleras i lagstiftning eller finns upprättat i avtal med hyresvärden.

En av dina skyldigheter är att betala hyran i tid.

 • Hyran ska alltid betalas i förskott och ska finnas på hyresvärdens konto senast sista vardagen före varje kalendermånads början.
 • Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet om hyran inte är betald inom en vecka efter förfallodagen.
 • Hyresrätten kan återfås om hyresskulden betalas inom tre veckor efter underrättelse om att hyresavtalet är uppsagt. Detta kallas för återvinningsfrist.
 • Om hyran inte betalas inom återvinningsfristen kan hyresvärden vända sig till Kronofogden för att få ett beslut om avhysning (vräkning).
 • Har hyran betalats för sent vid upprepade tillfällen har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet, även om förseningen är mindre än en vecka och även om hyresskulden har betalats in.
 • Även upprepade störningar kan vara en grund för uppsägning.

Kontakta Rådgivning vid hyresskulder

E-postadress: kommunen@hoganas.se
Telefonnummer: 042- 33 71 00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: