Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Höganäs kommun Kullagymnasiet

Hemtjänst

En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden

Stöd i din vardag

När du har svårt att klara av vardagen hemma på egen hand kan du få stöd genom hemtjänst. Du kan till exempel få hjälp med din personliga omvårdnad, eller med att städa, tvätta och handla.

Vår verksamhet bygger på respekt för dig som omsorgstagare, för din självbestämmanderätt och din integritet. Vårt mål är att tillvarata dina resurser för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi utför insatser under hela dygnet, alla veckans dagar, året om.

Omvårdnadsinsatser

Omvårdnadsinsatser är insatser som personlig omvårdnad, förflyttning och aktiviteter. Vi utför omvårdnadsinsatser dygnet runt, alla dagar om året.

Serviceinsatser

Vi erbjuder också serviceinsatser, det vill säga hjälper till med städ, tvätt och inköp. Serviceinsatserna utför vi vanligtvis under dagtid på vardagar.

Din kontaktperson

Som omsorgstagare hos oss får du en kontaktperson vars viktigaste uppgift är att skapa trygghet och kontinuitet för dig och dina anhöriga.

En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden

Helhetssyn och sammanhållning

Hemtjänsten i Höganäs Omsorg AB är en sammanhållen verksamhet. All personal, både chefer och medarbetare, är placerade vid Hemvårdens hus som ligger centralt i Höganäs. Det gör att vi kan ge dig ett gott och effektivt stöd i ditt eget hem, vart det än är någonstans i kommunen. Vi arbetar med en helhetssyn på hela verksamheten och har alltid god kvalitet och god kontinuitet i fokus när vi planerar dina insatser.

En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden

Dagverksamhet- kognitiva sjukdomar/ demens

Dagverksamheten i Höganäs vänder sig till dig med en kognitiv sjukdom/ demens som bor i egen bostad. Hos oss erbjuds du möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra i liknande situationer. Vi jobbar förbyggande för att bibehålla funktioner och anpassar aktiviteter utifrån dina önskemål och förutsättningar.