Intyg och betyg

Här hittar du information om hur du kan göra för att få intyg av olika slag när du har arbetat hos oss. Det kan handla om tjänstgöringsintyg, tjänstgöringsbetyg, arbetsgivarintyg eller intyg till a-kassa respektive fackförbund för inkomst.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyg kallas ett intyg som styrker den tid du har arbetat. Det får du av din närmaste chef.

Tjänstgöringsbetyg och intyg

Tjänstgöringsbetyg är ett intyg som styrker den tid du arbetat samt innehåller en beskrivning av dina arbetsuppgifter och ett omdöme på hur du skött arbetet och samarbetet. Även det utfärdas av närmaste chef och du får det här via "Mina sidor" som svar när du skickat in din begäran.

Intyg till försäkringskassan eller ditt fackförbund för inkomst utfärdas av HR-servicecenter via samma e-tjänst.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg specificerar antal timmar som du arbetat varje månad samt lön och eventuella tillägg för att du ska få rätt ersättning från din A-kassa. Du beställer det intyget direkt via din A-kassa, gå in på din A-kassas mina sidor och ange att beställningen ska skickas till hrservicecenter@helsingborg.se.

Du kan inte beställa arbetsgivarintyg på något annat sätt eller i ett annat syfte än att bekräfta arbetade timmar och lön.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: