Medarbetskap och ledarskap

Det är inget snack om saken, det är våra skickliga och engagerade medarbetare och ledare som pushar Höganäs mot framgång. Så det kommer kanske inte som en överraskning att medarbetarskap och ledarskap är vår hjärtegrej här i Höganäs!

Nycklarna till ett framgångsrikt medarbetarskap och ledarskap utgår från fyra kriterier:

"Ett empatiskt sätt att vara, ett modigt sätt att agera, ett visionärt sätt att tänka och ett resultatinriktat sätt att arbeta – utifrån varje individs uppdrag!"

Medarbetardiamanten

Tillsammans ger kriterierna en bild av hur Höganäs kommun förväntar sig att jag som medarbetare förhåller mig till mitt arbete, hur jag löser mina uppgifter, samarbetar med andra och bidrar till verksamhetens resultat och utveckling.

Medarbetarskap

Vad betyder medarbetarskap för Höganäs kommun? Och vad menar vi med medarbetardiamanten? Läs mer här.

Ledarskap

Läs mer om verktyget ledardiamanten och vilka förväntningar som kommer med ett ledarskap i Höganäs kommun.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: