Medarbetarskap i Höganäs kommun

Hur får man en otrolig blandning av människor med olika idéer, erfarenheter och kompetenser att dra åt samma håll? Jo, genom att vi alla har koll på vad som förväntas av oss.

Medarbetarskap är att ta ansvar för de relationer som jag har, det vill säga relationen till chef, till kollegor, till medborgare och till mig själv.

Diamanten visar vägen

Vi har något vi kallar ”medarbetardiamanten”. Det är ett verktyg som används för att sätta tydliga mål för att alla ska veta vad som förväntas av dem.

Vi pratar om detta i alla möjliga situationer – från att sätta krav när vi rekryterar, till våra medarbetarsamtal och till och med när vi pratar om löner. På så sätt säkerställer vi att vi har en öppen och transparent dialog om ditt arbete och din utveckling genom hela din anställning.

Medarbetaren ska använda diamanten som ett verktyg i sitt medarbetarskap. Dimensionerna är spänningsfält som medarbetaren nyttjar i sina relationer gentemot dig som chef, sina kollegor, medborgaren och sig själv. Diamanten säger oss att vi ska vara visionära, modiga, empatiska och resultatinriktade.

Medarbetardiamant med punkter

Historien bakom våra ledord

Det här är berättelsen om hur Höganäs byggde sin stabila ledningskultur och sina ledord "kommunikation och koncerntanke" under 20- års tid.

Höganäs framgångsrecept

Framgångsreceptet beskriver vad det är som gör Höganäs unikt inom styrning och ledning.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: