Historien bakom våra ledord

Det här är berättelsen om hur Höganäs byggde sin stabila ledningskultur och sina ledord "kommunikation och koncerntanke" under 20 års tid och om den snöslunga som förändrade allt.

"Snöslungan som förändrade allt. 2003 är en hård och kall vinter i Höganäs. Kullaskolan och vårdboendet Ljunghaga möts i ett koncernövergripande sammanhang. Det pratas om att den ena verksamheten inte har råd att köpa en ny snöslunga nu när siffrorna lyser röda. Då väcks tanken att låna av varandra. Sagt och gjort. Detta blir ett typexempel på hur kommunens verksamheter kan hjälpas åt."

Tidslinje snöslunga

År 2002
Stuprör och en herre på varje täppa

En tid där varje förvaltning och chef har sitt revir. Varje verksamhet har en vaktmästare som är herre på sin täppa med sina egna redskap. Det finns ingen kommunikation och inget samarbete över gränserna. En dålig ekonomi ligger som ett svart täcke över kommunens verksamheter och befolkningen minskar.

År 2003
Pizza, chefer och ett rum
Den dåliga ekonomin och samarbetsförmågan som kommunen är drabbad av måste förändras. Kommunens högsta chefer kallas till möte, det bjuds på pizza och ingen får lämna rummet förrän det finns en budget i balans. Här föds en chefsgrupp bestående av Höganäs kommuns högsta chefer med fokus på ekonomi.

Snöslungan som förändrade allt
2003 är en hård och kall vinter. Kullaskolan och vårdboendet Ljunghaga möts i ett koncernövergripande sammanhang. Det pratas om att den ena verksamheten inte har råd att köpa en ny snöslunga nu när siffrorna lyser röda. Då väcks tanken att låna av varandra. Sagt och gjort. Detta blir ett typexempel på hur kommunens verksamheter kan hjälpas åt.

År 2004
Slut med att kasta pengar i sjön
Revir suddas ut. Att budgeten från och med nu måste hållas är tydligt från ledningen. Det är inte längre okej att begära mer pengar än vad som behövs. Från och med nu behöver man berätta vad pengarna ska användas till. Koncernen börjar även att hjälpas åt och tänka i andra former. Kommunens medarbetare börjar tänka på kommunen som en stor koncern. Det dras liknelser till privata företag – hur gör de och hur kan Höganäs ta efter?

Åren 2005–2009
En stark hängränna mellan stuprören
En grund är satt, det finns nu två ledord som kommunkoncernen styrs av. Alla tillåts att testa sig fram. Bra exempel tar koncernen närmare målet och dåliga exempel sätter fingret på vad som behöver utvecklas. Inspirerande föreläsningar ger utrymme för andra tankesätt när finanskrisen blir ett faktum. Tillsammans effektiviserar verksamheterna för att långsiktiga investeringar ska kunna ske. År av tålamod, men också år som gör att en hängränna växer sig stark mellan stuprören.

Åren 2009–2011
Dags att så nästa frö
Här växlas arbetet upp. Ytterligare krav ställs, även kommunens bolag behöver styras på samma sätt. Koncernövergripande aktiviteter sker mer metodiskt med fler fokusområden än ekonomi. Kommunens rykte är inte så bra, inget varumärke och inga planer för nybyggnation finns. En analys visar att fler flyttar från än till Höganäs. Det finns inte heller några gemensamma mål eller visioner för framtiden. Frågan ställs, hur sår vi nästa frö som ska ta oss mot framtiden och göra Höganäs attraktivt?

Åren 2011–2015
Familjär känsla och professionell kommun med en hårfin balans
Arbetet med att behålla den familjära känsla som ligger över Höganäs men samtidigt utveckla den professionella delen är igång. En varumärkesresa börjar och kommunens första vision arbetas fram. ”Från kol till diamant” blir namnet på Höganäs interna visionsresa som handlar om att leverera det bästa möjliga till invånarna. Med ledorden i fokus och med strategier och visionsbyggstenar händer det mer än någonsin i Höganäskulturen.

Åren 2015–2017
Vad menas egentligen?
Kommunens ledarforum, forumet för chefer på alla nivåer, arbetar tillsammans för att genomlysa betydelsen av kommunikation och koncerntanke i verksamheterna. En påminnelse, men också ett viktigt utvecklingsarbete. Ledord kan ibland uppfattas som floskler och vara svårbegripliga för den enskilde. Här får varje Höganäs-chef hitta den gemensamma betydelsen.

År 2018
Kvalitet på tvären
SKR (Sveriges kommuner och regioner) granskar Höganäs för första gången genom Kommunkompassen. Höganäs vill få in ännu mer kvalitet i arbetet och vänder ut och in på en rad frågor. En lista på 107 punkter börjar bockas av och ett tvärsektoriellt arbetssätt påbörjas. Nya arbetsgrupper tar form på tvären.

Åren 2019–2022
Ledar- och medarbetardiamanten växer fram
Kommunens första ledarprogram genomförs. Samsyn uppnås kring vad ledarskapet innebär. En ”ledardiamant” tydliggör vilka egenskaper ledarna behöver ha för att vässa organisationen ytterligare. Kort därpå förfinar vi samma egenskaper i en ”medarbetardiamant” och omvandlar det till att gälla alla medarbetare. Modig, empatisk, visionär och resultatinriktad är de
fyra egenskaper som medarbetar- och lönesamtal baseras på. De är också grunden till internt kulturutvecklingsarbete och externt rekryteringsarbete.

År 2023
Kulturen är vår personlighet
Här är vi mitt i vår kulturresa, en resa som aldrig stannar av. Hela tiden putsar vi på den diamant som Höganäs alltid har varit, är, och ska fortsätta att vara. I Kommunkompassen får Höganäs högst antal poäng som en kommun någonsin fått – 679 poäng! Med en stark varumärkesstrategi, bra inflyttning, en stabil ekonomi, kärlek till Höganäs och med ledorden kommunikation och koncerntanke fortsätter vi tillsammans att utveckla vårt Höganäs!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: