Nyheter – Höganäs kommun

 • Försvarsmakten övar i kommunen 19-22 oktober 2023

  Från torsdag 19 oktober till söndag 22 oktober kommer Försvarsmakten att öva på olika platser på Kullahalvön. Även Höganäs kommun och Höganäs AB kommer att öva...
 • Välkommen att adoptera päronträd

  Höganäs kommun har fått en stor donation av päronträd. Vi kommer plantera ut ett flertal päronträd runt om i kommunen men vill även ge våra invånare möjligheten...
 • Geoteknisk undersökning vid Kvickbadet

  Under tisdagen 10 oktober genomförs en geoteknisk undersökning av botten vid Kvickbadet. Undersökningen görs i linje med platsen som en ny badbrygga planeras at...
 • Släpp inte taget om dina nya energi-vanor

  För tio år sedan var elpriset relativt jämt och stabilt. Det höll i sig hela vägen fram till våren 2021. Efter några oroliga år sjunker nu priserna igen, men är...
 • Planerad avstängning av Prästavägen i Viken

  En del av Prästavägen i Viken kommer att stängas av för trafik under vecka 45, 46 och 47. Anledningen till avstängningen av vägen är att gång- och cykeltunneln...
 • Ny park i Mjöhult

  En grönyta i Mjöhult att gjorts om till en park som bjuder in till både lek och vila. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort vid grönytan och planterat nya trä...
 • Högt betyg på äldreomsorgen från de äldre

  Höganäs får även i år bra resultat i Socialstyrelsens nationella brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. De som har hemtjänst eller bor på särskilt...
 • Nominera till årets miljöstipendium

  Vet du en person, organisation eller ett företag som gör något gott för miljön? Nominera då dem till Höganäs kommuns miljöstipendium senast 10 oktober.