Brandsäkerhet i hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat eller använder hemmets eldstad. Här kan du läsa mer om vanliga brandrisker i hemmet, hur du gör ditt hem säkrare och hur du kan förhindra att det börjar brinna.

Här har vi samlat hur du kan förebygga brand i trapphus och förråd, källare, vind och soprum. Och vad du ska göra om du upptäcker att det är rök i trapphuset - gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Du är säker i din bostad tills vi på räddningstjänsten kommer.

Brandvarnare sätts upp på varje våningsplan i bostaden. En lämplig placering är i taket utanför sovrummet. Brandvarnare finns att köpa i de flesta varuhus och behöver inte kosta mer än 50-100 kr/st. Glöm inte att kontrollera batterierna regelbundet!

Ha fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover. Helst ska brandvarnare vara elnätanslutna och seriekopplade.

En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som uppstått.

Brandfilten består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 x 180 cm. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den.

När du använder brandfilten rätt så kväver den elden. Viktigt att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den istället bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden.

Om det börjar brinna i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg på brandfilten, börja uppe vid huvudet. Se till att filten sluter tätt, styk eller tryck lätt med händerna ovanpå filten. Lyft alltid bort filten nerifrån och upp, så att elden inte flammar upp i ansiktet på personen.

En lämplig brandsläckare för hemmet är en sexkilos pulversläckare eller som alternativ en tioliters skumsläckare. En handbrandsläckare är så pass lätt att den kan tas med i båten, i husvagnen eller till sommarstugan. Se till att alla i familjen vet var den förvaras och hur den används.

Rengör spisfläkt och filter regelbundet.

Var extra uppmärksam när du använder olja i matlagningen. Ha alltid ett lock bredvid som snabbt kan läggas på.

Se till att spisen är avstängd när den ej används. Dra ut sladdar till kaffebryggare, vattenkokare, brödrost och hushållsmaskiner när de inte används.

Rökning ligger bakom de flesta dödsbränderna, ofta i kombination med alkohol eller läkemedel. En annan riskfaktor är om du har nedsatt rörelseförmåga.

Du som har nedsatt rörelseförmåga bör vara extra aktsam vid rökning. Varje år omkommer flera personer efter att ha tappat cigaretten när de röker. När brand uppstår i kläder eller i möbler så har du som har nedsatt rörelseförmåga svårare att själv kunna hantera situationen. Det är inte bara i sängen som det är förenat med livsfara att röka. Det är lika farligt om du skulle somna från cigaretten i en fåtölj eller i soffan.

 • Blöt innehållet i askkoppen innan du tömmer den
 • Somna aldrig ifrån en brinnande cigarett

Levande ljus är väldigt mysigt, men inte helt ofarligt – man ska vara medveten om att kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder.

När värmeljus brinner smälter ljusmassan allt mer, mot slutet av brinntiden är all massa i flytande form. Om veken då lossnar flyter den upp och lägger sig brinnande i hela sin längd på ytan. Värmeutvecklingen blir ännu större och hela smältan kommer upp i sin flampunkt. Faran för brandspridning till omgivningen är uppenbar. Den flytande ljusmassan brinner och värmen kan antända bord, gardiner eller något annat i närheten.

Värmeljus kan också bli förrädiska om du ställer fler värmeljus tätt intill varandra. Det smälta stearinet eller paraffinet kan ta eld och bilda en mindre explosion med en brand som följd.

Om du trots allt ställt flera tända värmeljus på ett fat - Blås ALDRIG ut dem ovanifrån. Hett stearin eller paraffin kan antändas och bilda en mindre explosion och du kan bränna dig eller starta en brand.

Blås försiktigt ut värmeljusen från sidan eller använd en ljussläckare!

Brandvarnare sätts upp på varje våningsplan i bostaden. En lämplig placering är i taket utanför sovrummet. Brandvarnare finns att köpa i de flesta varuhus och behöver inte kosta mer än 50-100 kr/st. Glöm inte att kontrollera batterierna regelbundet!

Ha fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover. Helst ska brandvarnare vara elnätanslutna och seriekopplade.

Det är inte ovanligt att våra vanliga hushållsmaskiner eller vitvaror som tvätt- och diskmaskin, torktumlare, kyl och frys brinner. Vi tipsar om hur du kan förebygga en elektronikbrand.

 • Kontrollera elutrustningen i ditt hem. Se till att kontakter inte glappar och att sladdar inte är i kläm.
 • Glödlampor kan bli varma och ska därför inte täckas över eller stå för nära brännbar inredning. Se till att du använder rätt watt till rätt ljuskälla.
 • Använd timer eller dra ur kontakten när du använt kaffekokare, brödrost eller andra hushållsapparater.
 • Använd endast torktumlare, disk-och tvättmaskin när du är hemma och vaken.
 • Håll rent bakom TV, vitvaror och tvättmaskin. Rengör torktumlaren regelbundet.
 • Använd inte elektriska värmefiltar eller liknande när du ska sova, följ tillverkarens instruktioner.
 • Ladda inte elektronisk utrustning i sängar, fåtöljer eller soffor.

Diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare

Brand kan uppstå i diskmaskiner, torktumlare och tvättmaskiner av flera orsaker. Värmeelement som värmer vattnet/luften kan vara skadade, kortslutning i elektronik, eller motor kan orsaka gnistor som i sin tur antänder den plast som finns i maskinerna.

En tvätt- eller diskmaskin kan vara svår att ”underhålla”, men packa inte in för mycket, och använd dem bara när du är hemma - då kan du agera om du märker att det är något fel.

Ludd i filtret i en torktumlare kan också orsaka brand genom att täppa för luftcirkulationen eller isolera värmeelementet som blir överhettat. Rengör därför luddfiltret regelbundet.

Kyl och frys

Brand kan uppstå bakom kyl och frys genom att det ansamlas damm på kompressorer och kylslingor som täpper för luftcirkulationen, och det kan räcka med värmen från kompressorn för att det ska antändas. Även isoleringsmaterialet i kyl- och frysskåpet, oftast någon typ av cellplast, kan antändas.

Dra därför ut kyl och frys och dammsug när du frostar av.

Om det börjar brinna

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat ska du alltid dra ut kontakten först. Därefter ska du försöka släcka branden och om möjligt försöka ta ut apparaten i det fria.

Braskaminer har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel hemma. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme.

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Det finns fyra viktiga saker att tänka på när det gäller eldstäder:

 • Köp rätt produkt för rätt ändamål
 • Installera rätt
 • Elda rätt
 • Sota regelbundet och ta hand om askan

Goda råd vid eldning i öppen spis

Ha god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen. Dålig ventilation ökar de hälso- och miljöskadliga utsläppen och kan även leda till soteld. Soteld är när det blir så varmt att lågorna slår upp flera meter över huset. Detta kan få skorstenen att spricka.

Veden ska vara torr. Den bör ha torkats i ett år och förvaras luftad under tak. Använd bara bränsle som anordningen är avsedd för.

Håll alltid rent i närheten av eldstaden, då skräp innebär en ökad brandrisk. Bränsle ska lagras på säkert avstånd från härden.

Sot och aska ska förvaras i ett rymligt metallkärl med lock. Aska svalnar mycket långsamt och kärlet ska inte stå på ett brännbart underlag.

En fungerande brandvarnare är ett krav. Läs mer om rekommendationer för brandskydd här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bränsle

Använd endast bränsle som anordningen är avsedd för. Eldar du med ved, ska det vara torr lövved som torkat i cirka ett år. Bortsett från att fuktig ved ger mindre värme ger det även ifrån sig betydligt större luftföroreningar.

Det är absolut förbjudet att elda med exempelvis avfall, målat eller tryckimpregnerat trä, eller spånplattor.

Aska

Aska som tas omhand på ett oförsiktigt sätt är inte sällan orsaken till bränder. Det kan finnas glödrester kvar i askan flera dygn efter att du eldat. Aska ska läggas i förslagsvis en plåthink, helst med ett tättslutande lock. Askan bör sedan stå så i ett par dagar innan den slängs.

Det är också viktigt att inte heller underlaget hinken står på är av brännbart material - bostadsbränder har inträffat efter att askhinkar ställts på bland annat träunderlag.

Tillstånd och kontroller

Ska du börja elda med fast bränsle måste du kontakta en sotare eftersom öppna spisar som det eldas med ved eller liknande i måste sotas med tätare intervaller.

Det är även normalt sotaren som godkänner om din skorsten är lämplig för vedeldning. Ska en ny skorsten eller eldstad installeras krävs det vanligtvis bygglov. Anmälan görs hos berörd myndighet i din hemkommun.

I tätbebyggda områden kan eldning med fast bränsle som exempelvis ved orsaka problem som luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. De allvarligaste hälsoriskerna är i det långa perspektivet cancer, luftrörsproblem och allergier.

Oftast är det eldaren själv och personer i dennes närmaste omgivning som utsätts för de högsta halterna av hälsofarliga ämnen.

Vill du veta vilka regler som gäller och vilka tillstånd det krävs för eldning i kamin, öppen spis eller kakelugn ska du vända dig till sotare och miljömyndigheterna i din hemkommun. I miljöfrågor gör man ofta bedömningar från fall till fall. Det finns emellertid en del prejudicerande domar som ger en fingervisning om vad som generellt gäller.

Runt om i Sverige har det genom åren inträffat svåra radhusbränder med stora konsekvenser, främst i form av stora skador på egendom. Hur kunde dessa bränder få så stora konsekvenser?

Det har ofta visat sig att brandspridning har kunnat ske okontrollerat på vinden, samtidigt som radhusen varit byggda med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget, exempelvis trä. Det har i flera av dessa fall visat sig finnas brister i det byggnadstekniska brandskyddet, vilket medfört ett snabbt brandförlopp. Detta har i sin tur försvårat räddningstjänstens arbete vid en insats.

Varför är det ett problem?

Börjar det brinna i ett radhus kan brister i det byggnadstekniska brandskyddet innebära att branden snabbt sprider sig inom radhuslängan. En brand kan snabbt spridas utvändigt och invändigt och påverka hela radhuslängan. Grundkravet i svensk bygglagstiftning är att en brand inte ska sprida sig vidare till intilliggande bostad/lägenhet inom 60 minuter. I många radhus är problemet att brandavskiljningen mellan lägenheterna är försvagad eller obefintlig uppe på vinden.

Är din vind en egen brandcell?

Är vinden inte uppdelad i sektioner är hela vinden en och samma brandcell. Om vinden är uppdelad i sektioner kan otätheter medföra att brandcellsgränserna inte är intakta. Otäta sektioneringar uppstår ofta på grund av att det är otätt mellan vägg och yttertak. Detta kan uppstå redan vid byggskedet på grund av konstruktions- och projekteringsfel. Otätheter kan också uppstå när ventilationskanaler eller elkablar dras genom sektioneringarna på vinden utan att genomföringarna tätas på rätt sätt. På grund av detta förlorar brandcellsgränserna sin funktion och förmåga att begränsa branden. Hela vinden kommer då att utgöra en enda brandcell. Detta innebär att branden kan sprida sig till alla bostäder i huset via vinden i stort sett samtidigt.

Vad kan du göra?

Ansvaret för brandskyddet i en byggnad ligger, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, på fastighetsägaren. Du som fastighetsägare ska alltså se över brandskyddet i ditt radhus och åtgärda eventuella brister. Räddningstjänsten Syd rekommenderar dig som fastighetsägare att se över hur brandavskiljningen mellan era radhuslägenheter är utförd och om det finns några brister.

Brandvarnare räddar liv

I varje radhuslägenhet ska det finnas brandvarnare för att möjliggöra en tidig detektion och varning om det börjar brinna, detta är ett lagkrav. För att förbättra brandskyddet ytterligare i ditt radhus kan du installera brandvarnare på vinden som är sammankopplade med övriga brandvarnare i radhuset. På så sätt kan en brand som spridits till vinden snabbt upptäckas och de personer som befinner sig i radhuset blir varnade

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: