Sotning

Fastighetsägaren kan också ansöka om att få anlita en annan sotare än den som har avtal om sotning och brandskydd i kommunen.

Vem bestämmer om sotningen?
Lagen om skydd mot olyckor och därtill hörande förordning trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Intervall för hur ofta kontroll ska ske har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) fastställt i en föreskrift. Dessutom har MSB gett ut ett Allmänt råd och kommentarer om sotning. Lagen innebär inom sotningsområdet att kommunerna har ansvaret för att bestämma fristerna för sotning.

Mer information
Taxa för brandskyddskontroll finns här och taxa för sotning finns här , 38.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Kommunens entreprenör för sotning och brandskyddskontroll är SIMAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor och information kontakta:
SIMAB på telefon 042-122025 eller kommunens räddningschef.

Sotningsmonopolet

Det så kallade "sotningsmonopolet" är upphävt sen den 1 januari 2004. Det innebär att fastighetsägaren kan ansöka om att få sota själv.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: