Renhållning och vårsopning

Kommunen strävar efter att ha en ren, välstädad och attraktiv miljö så att både invånare ska trivas och besökare känna sig välkomna.

För att en tätort ska upplevas som inbjudande och trivsam är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent. Kommunen mål är att gator och vägar, gång- och cykelvägar alltid ska hållas i ett sådant skick att de är säkra att gå och färdas på.

Kommunens vinterberedskap håller på fram till vecka 13 och därefter sopar vi gator och gång- och cykelvägar om det inte finns risk för fortsatt vinterväglag. Därefter sopar och städar vi de centrala delarna av Höganäs en gång i veckan fram till och med vecka 45. I övriga delar av kommunen sopar vi två till tre gånger per år.

Hjälp oss att sopa rent från vinterns sand och skräp

Inför vårsopningen, som vi påbörjars tidigast vecka 13, uppmanar vi dig som fastighetsägare att sopa asfalterade trottoarer och motveck fria från sand och grus. Sopa ut det i gatan, så kan vår sopmaskin samla upp det.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: