Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare till fastighet som gränsar till kommunala gator och vägar ansvarar du för renhållning och snöröjning på gångbana och utrymme 1 meter utanför tomtgräns.

Ditt ansvar som fastighetsägare är att halkbekämpa gångbana eller erfoderligt utrymme utanför din fastighet under vintertid. Detta innebär att så snart som möjligt ta bort snö och is samt sanda eller genomföra andra åtgärder för att motverka halka. Det finns möjlighet att hämta salt och/eller grus i egna spannar vid kommunens förråd (Brännerigatan 20), behållare med material står precis utanför grindarna. Ansvaret vintertid gäller även att hindra att snö och istappar faller från taket ner på gångbanan.

Om du har en hörntomt får dina växter inte växa högre än 80 cm 10 meter in från korsningen åt båda håll. Växer dina växter ut över tomtgränsen måste den fria höjden vara minst 4,6 meter över körbana, samt 3,2 meter över cykelväg och 2,5 meter över gångbana.

Vid vinterväglag är det ditt ansvar att halkbekämpa gångbana eller trottoar längs din tomtgräns. Du kan hämta saltblandad grus i egen spann vid kommunens förråd (Brännerigatan 20), öppettider 07.00-16.00.

Övrig tid på året är det viktigt att se till att växtligheten på tomten inte hindrar framkomlighet eller fri sikt för trafiken.

Rädda liv

Klipp din häck och rädda liv

Som fastighetsägare är det också din skyldighet att ta bort ogräs, sopa bort sand och grus samt att hålla gångbana eller motsvarande utrymme 1 meter utanför din fastighet rent och välskött. Du ska också hålla rännstensbrunnar fria från skräp och löv.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: