Nyheter – Höganäs kommun

 • Kommunfullmäktige besökte Jonstorp!

  Torsdag 30 november sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Men inte i Stadshuset i Höganäs som vanligt, utan i Jonstorp. Här kan du se direktsändningen därifrå...
 • Höganäs – vinnare av Sveriges Kvalitetskommun!

  Höganäs har varit med tävlat om utmärkelsen Sveriges Kvalitets­kommun. Den 21 november avgjordes det och vi kan stolt berätta att Höganäs kommun är den ärofylld...
 • Granskning av detaljplan för Skäret

  Detaljplanen för Skäret går nu in i en andra granskning. Det innebär att du som medborgare kan lämna in dina synpunkter om det nya förslaget. Granskningstiden p...
 • Granskning av detaljplan för Östra Lerberget

  Detaljplanen för Östra Lerberget går nu in i granskning. Det innebär att du som medborgare kan lämna in dina synpunkter om det nya förslaget. Granskningstiden p...
 • Förändringar på Ljunghaga

  På Ljunghaga pågår en förändring som innebär att det inte enbart kommer att vara demensboende längre. Även anhörigstödet utvecklas med dagverksamhet och avlastn...
 • Resultat från medborgardialog om kulturtorget

  Under en vecka i september hade vi en medborgardialog rörande kulturtorget som ska tas fram runt det nya Kulturhuset. Vi har nu sammanställt synpunkter och röst...
 • Kommunfull­mäktige höll ett extra sammanträde

  Höganäs kommunfullmäktige höll ett extrainsatt sammanträde under måndagskvällen, för de ärenden som på grund av tidsbrist blev bordlagda från sammanträdet den 2...
 • Upphämtning av päronträd

  Höganäs kommun har fått en stor donation av päronträd. Vi kommer plantera ut ett flertal päronträd runt om i kommunen men har även gett invånare möjlighet att a...