Förening kognitiva sjukdomar

Kan en förening för dig som har en kognitiv sjukdom eller är anhörig göra skillnad? Om svaret är ja välkomnar vi dig att engera dig tillsammans med oss.

Uppstart av en lokal förening

Vi har haft besök av Malou Nevhage från Alzheimer Sverige som är en patient- och anhörigorganisation. Alzheimer Sverige grundades för att ge råd och stöd till personer med Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar och även till deras anhöriga. Alzheimer Sverige vill underlätta och skapa förutsättningar för att alla med kognitiva sjukdomar ska kunna fortsätta leva sitt vanliga liv så länge det är möjligt.

Det finns idag en Alzheimer Sverige förening som heter Helsingborg-Höganäs, men nu håller vi på att starta upp en lokal verksamhet här i Höganäs. Nu letar vi efter dig som vill vara med oss i uppstarten av en lokal verksamhet. Delar av styrelsen är klar men vi behöver fortfarande fler som engagerar sig.

Vill du vara med?

Om det låter intressant för dig eller om du vill ha mer information kan du kontakta Josefina Persson, anhörigsamordnare i kommunen, eller Kajsa Hiller, samordnare kognitiva sjukdomar i kommunen, som du når via servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: