Förening kognitiva sjukdomar

Kan en förening för dig som har en kognitiv sjukdom eller är anhörig göra skillnad? Om svaret är ja välkomnar vi dig till ett uppstartsmöte på Brorsbacke trygghetsboende.

Uppstart av en lokal förening

Under uppstartsmötet får vi besök av Malou Nevhage från Alzheimer Sverige som är en patient- och anhörigorganisation. Alzheimer Sverige grundades för att ge råd och stöd till personer med Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar och även till deras anhöriga. Alzheimer Sverige vill underlätta och skapa förutsättningar för att alla med kognitiva sjukdomar ska kunna fortsätta leva sitt vanliga liv så länge det är möjligt.

Det finns idag en Alzheimer Sverige förening som heter Helsingborg-Höganäs, men vi saknar en lokal verksamhet här i Höganäs. Nu letar vi efter dig som vill vara med oss i uppstarten av en lokal verksamhet. Malou kommer under mötet att presentera vilket stöd vi kan få i uppstarten av en lokal verksamhet från henne och Alzheimer Sverige.

Vill du vara med?

Om det låter intressant för dig så ska du anmäla dig senast 19 januari till Josefina Persson, anhörigsamordnare i kommunen via 042-33 72 40 eller josefina.persson@hoganas.se.

Mötet äger rum den 24 januari klockan 15.00. Vi träffas på Brorsbacke trygghetsboende som ligger på Storgatan 35 B i Höganäs där vi bjuder på fika!

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information kan du kontakta Josefina Persson, anhörigsamordnare i kommunen, eller Kajsa Hiller, samordnare kognitiva sjukdomar i kommunen, som du når via servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen