Anhörigutbildning kognitiva sjukdomar

Utbildningen vänder sig till dig som är anhörig och som på något sätt stödjer en person med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Syftet är att ge kunskap om olika kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, en ökad förståelse för förändringar och kunskap som underlättar vardagen.

Utbildningen är upplagd i föreläsningsform på sex utbildningstillfällen med olika innehåll samt två uppföljningstillfällen.

Utbildningsledare är anhörigsamordnare Josefina Persson och Samordnare Kognitiva sjukdomar/Silviasjuksköterska Kajsa Hiller.

Just nu plannerar vi att starta en ny utbildning i höst.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer kan du kontakta Josefina Persson, anhörigsamordnare i kommunen, eller Kajsa Hiller, samordnare kognitiva sjukdomar i kommunen, som du når via servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: