Laddningsstationer

Har du du en el- eller hybridbil så finns det många möjligheter för dig att ladda den i Höganäs kommun

Laddplatserna är utmärkta med särskilda skyltar. Bara eldrivna fordon får parkera på laddplatserna, och fordonen förväntas vara inkopplade för laddning.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: