Om elbristen kommer

Elförsörjningen i Sverige är stabil i nuläget, men det finns en risk för problem under vintertid när det blir kallt och elförbrukningen går upp. Det kan innebära att Svenska kraftnät blir tvingade att lokalt koppla ifrån elen under kortare perioder i vinter. Kommunen har beredskap för att våra kritiska verksamheter ska fungera även vid strömavbrott.

Här kan du läsa mer om vår beredskap och vad du själv kan göra för att förbereda dig för eventuella störningar i elnätet.

Samhällskritisk verksamhet prioriteras alltid framför enskilda hushåll. Prioriteringen är en del av samhällets krisberedskap och de elanvändare som prioriteras vid effektbrist ska ha betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har den tillgång på el som krävs för att bedriva verksamhet har Energimyndigheten utvecklat processen Styrel. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Läs mer om Styrel på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om elförbrukningen blir för stor i förhållande till elproduktionen finns det en risk för så kallad effektbrist. Om effektbrist uppstår kan den statliga myndigheten Svenska Kraftnät beordra om så kallad manuell frånkoppling (MFK) – ett planerat elavbrott.

Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till - Svenska kraftnäts hemsida

Frågor och svar om effektbrist och manuell frånkoppling - Svenska kraftnäts hemsida

Du kan hjälpa till genom att försöka minska och flytta din elförbrukning för att kapa topparna och minska risken för effektbrist.

Viktigast är om vi alla kan hjälpas åt att minska elanvändningen de timmar då elnätet är som mest belastat. Detta är framför allt vardagar under morgnar mellan 8-11 och tidig kväll mellan 16-19.

Genom att minska din elanvändning sparar du pengar och bidrar samtidigt till att sänka elpriset och minska belastningen på elnätet.

Plana ut belastningen på elnätet - Svenska kraftnäts hemsida

Flytta din elanvändning - Energimarknadsinspektionens hemsida

Minska din elanvändning - Energimarknadsinspektionens hemsida

Varje kilowattimme räknas - Energimyndigheten.se

Informationsspridning vid elbrist och strömavbrott

Höganäs Energi ansvarar för kommunens elnät. I händelse av elbrist och strömavbrott kommer all information om detta att kommuniceras direkt från bolaget.

Vid störningar i elnätet meddelas berörda fastighetsägare via:

  • Sms (registrering av ditt nummer krävs, se nedan)
  • Information på hoganasenergi.se
  • Höganäs Energis Facebook-sida

Vid längre strömavbrott sker informationen även via radio P4.

Driftinformation, SMS-utskick och frågor

Via Höganäs Energis driftinformationssida kan du följa aktuella störningar och registrera dig för SMS-utskick.

Driftinformation - hoganasenergi.se

Frågor

Frågor gällande elavbrott och elnätet hänvisas till Höganäs Energis kundservice.

Kundservice - hoganasenergi.se

Så här jobbar vi för att förebygga elbrist i kommunen

Om elförbrukningen blir för stor i förhållande till elproduktionen finns det en risk för så kallad effektbrist. Om det händer kan den statliga myndigheten Svenska Kraftnät beordra om en manuell frånkoppling (MFK) – ett planerat elavbrott.

Genom att minska elförbrukningen blir risken för manuell frånkoppling mindre. Kommunen har därför beslutat om vissa elbesparande åtgärder, bland annat reducerad gatubelysning.

Läs mer: kommunen minskar på elförbrukningen (hoganas.se)

Du kan också bidra!

Du som invånare kan också bidra till att minska risken för manuell frånkoppling genom att minska på din elanvändning.

Så här påverkas kommunens verksamhet vid elbrist och strömavbrott

Larm och nödsituationer

Så länge någon av de olika teleoperatörernas nät fungerar i området går det att nå nödnumret 112.

Om det inte fungerar att larma, kan du prova att stänga av och slå på telefonen igen eller ta ut SIM-kortet ur telefonen och ringa 112.

Skolor

Ja, de fortsätter att hålla öppet. Skolor och förskolor har beredskap och planering för att kunna hantera elavbrott.

Vad kan jag göra för att förbereda mig?

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: checklista för hemberedskap - msb.se

Om du bor i Höganäs kommun kan du via vår energirådgivare få kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning - hoganas.se

Energimyndigheten i Sverige ger på sin hemsida också tips på hur du kan minska din elförbrukning.

Energimyndigheten.se

Hur funkar det med skadeersättning vid elavbrott?

Ersättningsskyldighet vid strömavbrott är reglerat i Ellagen. Du kan har rätt till ersättning från antingen ditt elnätsbolag eller ditt försäkringsbolag, beroende på omständigheterna kring avbrottet.

Myndigheten Energimarknadsinspektionen (EI) har mer information om vad som gäller. Länkarna nedan leder till information på EI:s hemsida.

Skador av den här typen hanteras normalt av försäkringsbolagen. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att undersöka vad som gäller i ditt fall.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: