Vuxenenheten 41:an

Du som lever med missbruksproblem kan få hjälp att hitta vägar från beroendet, bli medveten om möjligheten att välja andra alternativ än drogmissbruk och leva ett självständigt liv.

Så kan vi hjälpa dig på 41:an

Vår erfarenhet är att missbruksproblem kan vara mycket varierande. Därför har vi inga färdiga program eller paketlösningar, utan utformar vårt arbetssätt tillsammans med dig. Alla som arbetar på Vuxenenheten 41:an har tystnadsplikt, men i vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Maria Skåne Nordväst

Rådgivning och behandling om alkohol och droger för dig under 25 år.

Spelberoende

Stöd för dig som har en problematisk relation till spelande eller är anhörig.

Öppen verksamhet

Träffa personer som befinner sig i en liknande situation som dig själv.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: