Vuxenenheten 41:an

Du som lever med missbruksproblem kan få hjälp att hitta vägar från beroendet, bli medveten om möjligheten att välja andra alternativ än drogmissbruk och leva ett självständigt liv.

Vår erfarenhet är att missbruksproblem kan vara mycket varierande. Därför har vi inga färdiga program eller paketlösningar, utan utformar vårt arbetssätt tillsammans med dig. Alla som arbetar på Vuxenenheten 41:an har tystnadsplikt, men i vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Vad kan du få hjälp med?

  • Individuellt anpassad och evidensbaserad behandling i öppenvård utifrån olika metoder, till exempel återfallsprevention.
  • Enskilda behandlingssamtal.
  • Praktiskt stöd, till exempel läkarkontakt eller bedömningar.
  • Motivationsarbete utifrån MI.
  • Stödsamtal.
  • Öronakupunktur.
  • Gruppverksamhet i olika former.
  • Anhörigstöd, både enskilt och i grupp.
  • Biståndslösa insatser, så som rePULSE och återfallsprevention.

Biståndslösa insatser

Biståndslösa insatser innebär att vi på Vuxenenheten i vissa fall kan erbjuda dig som kommuninvånare råd och service utan att nödvändigtvis registrera dig och genomföra en utredning.

Vuxenenheten kan erbjuda upp till 10 samtal där du kan få råd och service utifrån din situation. På Vuxenenheten stödjer vi dig som har ett missbruk av alkohol, narkotika eller spel.

Våld

Vi erbjuder hjälp till dig som har varit och/eller är utsatt för våld i nära relation.

Vi hjälper också dig som har utövat, utövar våld eller riskerar att göra så.

Läs gärna mer här om hur du kan få hjälp utifrån våld i nära relation. Öppnas i nytt fönster.

 

Chatta med oss

Välkommen att chatta med våra socialsekreterare när du behöver råd eller stöd eller har frågor kring missbruk, våld i nära relation och psykisk ohälsa. Socialsekreterarna är socionomer med erfarenhet från olika områden inom socialtjänsten.

Du är anonym och du kan lämna chatten precis när du vill. När du har valt att avsluta chatten sparas den i 24 timmar och sedan raderas den.

Öppettider:

Tisdagar 8:30-9:30

Torsdagar 15:30-16:30

Chatten är stängd på röda dagar.

Klicka här för att komma till chatten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bra att veta!
När en chatt innehåller personuppgifter och känsliga uppgifter omfattas de delarna av socialtjänstens sekretess. De får endast läsas av dig som skriver och av socialsekreteraren under tiden den finns sparad.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: