Anhörigstöd

Att hjälpa och stödja en älskad eller nära vän ger mycket, men kräver också mycket tillbaka. Du som är anhörig till någon med ett missbruk/skadligt bruk kan också få stöd av oss.

Anhörigstödet är kostnadsfritt, individuellt och flexibelt. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och din livssituation.

De som arbetar med anhörigstöd har liksom all annan personal inom socialtjänsten tystnadsplikt och får i de flesta fall inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: