Hur går en utredning hos oss till?

När du ansöker om stöd hos oss inleder vi en utredning samma dag, detta enligt 4.kap 1§ SoL (Socialtjänstlagen).

I början av utredningen använder vi oss av ett utredningsverktyg som heter ASI (Addiction Severity Index). Vid svensk översättning blir det ungefär ”bedömning av missbrukets svårighetsgrad.”

Syftet med ASI är att kartlägga missbruket, men också andra delar i ditt liv för att på bästa sätt kunna hitta rätt insatser för just dig.

Det här innehåller en utredning:

  • Anledningen till utredning – orsaken till din ansökan, aktuellt lagrum och datum.
  • Utredningsförfarande – Här beskriver vi hur vi har genomfört utredning, vilka kontakter som tagits och vilken dokumentation som inhämtats.
  • Tidigare kännedom – Om du tidigare varit aktuell hos socialtjänsten i Höganäs kommer detta att framgå under denna rubrik i utredning.
  • Bakgrund och familjesituation – Här redovisar vi din egen beskrivning av din bakgrund och familjesituation.
  • Utbildning, sysselsättning och försörjning – Här går vi igenom din utbildningsnivå, din nuvarande och tidigare sysselsättning samt hur du försörjer dig i dagsläget.
  • Fysisk och psykisk hälsa – Vi går igenom om du har några fysiska eller psykiska problem/diagnoser och om du eventuellt har medicin för detta.
  • Missbruk – Vi går igenom hur det tidigare sett ut och hur det ser ut i dagsläget och även din egen syn på missbruket.
  • Kriminalitet – Vi går igenom om du har ett behov av hjälp utifrån kriminalitet, vad du tidigare blivit dömd för och om du väntar åtal för något brott.
  • Aktuell situation – Vi beskriver hur din situation i helhet ser ut i dagsläget.
  • Bedömning och beslut – Vi gör utifrån ovanstående information en bedömning av vilket behov du har och vilken insats som eventuellt kommer beviljas. Därefter tar vi ett beslut om beviljande eller avslag på det bistånd som du ansökt om.

Om du under utredningens gång väljer att dra tillbaka din ansökan, avslutas ditt ärende och du kommer då inte få ditt behov tillgodosett av Vuxenenheten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: