Rehabilitering

Det finns mycket att vinna på ett förebyggande arbete. Målet är att du ska kunna bibehålla din självständighet och hälsa även som äldre, så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt.

Rehabenheten i Höganäs kommun ansvarar för rehabilitering efter sjukdom eller skada samt förskriver de hjälpmedel som kan behövas för att underlätta det vardagliga livet.

Efter sjukdom eller skada kan du få träning i att utföra olika aktiviteter i det dagliga livet. Det kan till exempel vara träning i att kunna förflytta dig, klä på dig, äta eller liknande. Rehabilitering kan också innebära träning av nedsatta funktioner som balans, styrka eller rörlighet.

Den kommunala rehabiliteringen är individuellt anpassad för dig och utförs i ditt hem av en arbetsterapeut och/eller sjukgymnast.

Är du i behov av rehabilitering?

Kontakta kommunens servicecenter på 042-33 71 00 eller kommunen@hoganas.se, så kopplar de ihop dig med en arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: