Försäkringar

Det är viktigt att både barn, elever och vårdnadshavare upplever förskolan och skolan som en tryggplats. Som en del av detta har Höganäs kommun tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svedea.

Skadeanmälning sker via Svedeas hemsida, tryck: anmäla skada, kommunolycksfall.

Avtalet gäller alla barn, elever och ungdomar inom Höganäs kommuns verksamhetsområden.

Om du drabbas av olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Kontakta Svedea

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: