Lärplattform

Höganäs kommun använder sig av Unikum som lärplattform och Edlevo för hantering av frånvaro och barnomsorgsschema. Edlevo är även vårt barn- och elevregister.

Unikum används bland annat för att få information från verksamheten samt kommunicera med barnets förskola/skola/fritidshem. Det är även här som vårdnadshavare kan följa barnets lärande.

Edlevo används bland annat för frånvarohantering, barnomsorgsschema, se skolschema, ansökan & uppsägning av barnomsorg, göra ämnesval samt uppdatera kontaktuppgifter.

Använd undersidorna i menyn för att läsa mer om Unikum respektive Edlevo.

Aktuella driftstörningar

Inga rapporterade driftstörningar

Kända problem

Notisbrickor i Unikum Familj appen
Notisbrickor, dvs. siffra på appen som visar antalet väntande notiser, fungerar ej som tänkt. Leverantören har ännu ingen tidsplan för när detta kan bli åtgärdat.

Personer med skyddad identitet
Tills vidare kommer personer (vårdnadshavare, elev, barn) med skyddad identitet inte åt Unikum. Berörda personer ombedes ta kontakt med förskola/skola.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: