Lärplattform

Höganäs kommun använder sig av Unikum som lärplattform och Edlevo som barn- och elevregister.

Unikum används bland annat för att följa barnets/elevens lärande, frånvarohantering, schemaläggning för barnomsorg och se skolschema.

Edlevo används bland annat för ansökan, uppsägning av barnomsorg, ämnesval samt uppdatera kontaktuppgifter.

Använd undersidorna i menyn för att läsa mer om Unikum respektive Edlevo.

! Viktigt meddelande

Meddelandefunktionen i Edlevo kommer ej att användas mer. Detta är anledningen till att man som vårdnadshavare i Edlevo antingen inte alls ser meddelandefunktionen eller inte kommer in på den. Personalen kan inte heller läsa inskickade meddelanden.

Meddelandehanteringen sker numera i Unikum.

Aktuella driftstörningar

Inga aktuella driftstörningar.

Kända problem

Notisbrickor i Unikum Familj appen
Notisbrickor, dvs. siffra på appen som visar antalet väntande notiser, fungerar ej som tänkt. Leverantören har ännu ingen tidsplan för när detta kan bli åtgärdat.

Personer med skyddad identitet
Tills vidare kommer personer (vårdnadshavare, elev, barn) med skyddad identitet inte åt Unikum. Berörda personer ombedes ta kontakt med förskola/skola.

Barn som är placerade på skola i annan kommun syns i Edlevo för vårdnadshavare
Detta är inget som går att justera för stunden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: