Lärplattform

Höganäs kommun använder sig av Unikum som lärplattform och Edlevo för hantering av frånvaro och barnomsorgsschema. Edlevo är även vårt barn- och elevregister.

Unikum används bland annat för att få information från verksamheten samt kommunicera med barnets förskola/skola/fritidshem. Det är även här som vårdnadshavare kan följa barnets lärande.

Edlevo används bland annat för frånvarohantering, barnomsorgsschema, se skolschema, ansökan & uppsägning av barnomsorg, göra ämnesval samt uppdatera kontaktuppgifter.

Använd undersidorna i menyn för att läsa mer om Unikum respektive Edlevo.

! Viktigt meddelande

Från och med vårterminen 2024 så sker frånvarohanteringen och barnomsorgplaneringen åter i Edlevo.

Aktuella driftstörningar

Det är problem med meddelande i Unikum för närvarande. Meddelande syns ej utan användaren möts av en blank sida, enbart rubriken syns.

Detta gäller användare med Android, IOS/Iphone berörs ej.

Denna bugg ska nu vara löst och appen godkänd av Play store. Om du som vårdnadshavare fortfarande stöter på problem, så kontrollera att du har senaste versionen av appen installerad.

Senast uppdaterad: 2024-01-19

Kända problem

Notisbrickor i Unikum Familj appen
Notisbrickor, dvs. siffra på appen som visar antalet väntande notiser, fungerar ej som tänkt. Leverantören har ännu ingen tidsplan för när detta kan bli åtgärdat.

Personer med skyddad identitet
Tills vidare kommer personer (vårdnadshavare, elev, barn) med skyddad identitet inte åt Unikum. Berörda personer ombedes ta kontakt med förskola/skola.

Barn som är placerade på skola i annan kommun syns i Edlevo för vårdnadshavare
Detta är inget som går att justera för stunden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: