Edlevo

Höganäs kommun använder Edlevo för hantering av frånvaro och barnomsorgsschema. Edlevo är även vårt barn- och elevregister.

Som vårdnadshavare använder du Edlevo för frånvaroanmälan, barnomsorgsschema, se skolschema, ansökan & uppsägning av barnomsorg, göra ämnesval samt uppdatera kontaktuppgifter.

På denna sida hittar du länkar till app och webbverison.

App nedladdning

Edlevo finns för nedladdning i Apple App Store och Google Play Store.

Edlevo webbversion

I webbversionen av Edlevo kommer du åt samma funktioner som finns i appen. Tänk på att webbversionen inte har den typ av stöd för notifikationer i telefonen som appen har.

Inloggning

För att garantera säker och trygg inloggning loggar du in med Mobilt BankID eller Freja eID. Edlevo stödjer inloggning för en vecka. Efter en vecka krävs ny inloggning.

Så här fungerar Edlevo app/webbversion

På startsidan ser du ditt/dina barn i den verksamhet där Edlevos funktioner används. Du kan välja att använda vissa av tjänsterna för alla barn direkt på startsidan eller ”svajpa” till enskilt barn för att ta del av tjänsterna för det barnet. Längst upp i högra hörnet finns också en meny.

De funktioner som visas i Edlevo kan variera per barn på grund av vilken funktionalitet som används i den verksamhet som barnet tillhör.

I menyn under Inställningar finns möjlighet att välja språk. Edlevo stödjer språken svenska, engelska, finska och norska.

Under "Frånvaro" kan du anmäla frånvaro för ditt/dina barn, se anmäld och rapporterad frånvaro. Du får en notifikation när oanmäld frånvaro registreras i skolan. Observera att denna notifikation inte syns i webbversionen.

I "Skolschema" kan du som vårdnadshavare se ditt barns skolschema i grundskolan och på gymnasiet. Navigera till det enskilda barnet för att se skolschemat.

I "Barnschema" kan du som vårdnadshavare registrera schema för ditt barn som har en placering i förskola eller fritidshem. Navigera till det enskilda barnet för att registrera schema. Du får en notifikation och en påminnelse i meddelandetjänsten när ditt barns schema är på väg att löpa ut. Observera att denna notifikation inte syns i webbversionen.

Här finns också funktionen ”Personer som får hämta barnen”. Med denna funktion kan vårdnadshavare registrera de personer som får lov att hämta barn från förskola/fritidshem. Funktionen syns för de barn som har placering på förskola eller fritids (annars syns den ej). Det är obligatorisk att ange namn och telefonnummer på varje person som läggs till.

Meddelanden som skickas ut per automatik från de olika funktionerna i Edlevo visas, exempelvis avsaknad av barnomsorgsschema. Det går inte att svara på eller skapa nya meddelande.

Meddelande som rör ditt barn och verksamheten kommuniceras i Unikum.

I "Lovplanering" lägger du in schemaförändringar inför lov för ditt barn som har en placering i förskola eller fritidshem. Du får en notifikation när det är dags att göra det. Observera att denna notifikation inte syns i webbversionen.

I menyn under "Visa fullständig profil" kan du se och uppdatera dina kontaktuppgifter registrerade i kommunens barn- och elevregister. Det är viktigt att förskolan och skolan har rätt kontaktuppgifter till dig då uppgifterna används vid kontakt med dig, samt vid utskick av viss information.

I "Placering" kan du som vårdnadshavare avsluta placering för ditt barn som har en placering i förskola och fritidshem.

Om du behöver hjälp eller vill göra en felanmälan av någon av Edlevos funktioner kontakta i första hand ditt barns mentor eller ansvarig pedagog.

Platserbjudande och inkomstuppgifter

I denna e-tjänst kan du svara på platserbjudande och registrera samt uppdatera inkomstuppgifter om du har barn inom förskola och fritidshem. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: