Unikum

Höganäs kommun använder från och med höstterminen 2023 Unikum som lärplattform.

Unikum är gemensam lärplattform för förskola, grundskola, anpassad grundskola och gymnasium.

Inloggning i Unikum för vårdnadshavare:

Det finns två sätt att logga in i Unikum som vårdnadshavare, antingen via appen Unikum Familj eller via webbplatsen start.unikum.net. Vi rekommenderar att du använder appen, eftersm du i appen får en notifiering när det finns ny information från förskola eller skola.

Inloggning med appen Unikum Familj

 1. Ladda ner appen Unikum Familj.
 2. Starta appen.
 3. Logga in med BankID.
 4. Nu är du inloggad.

Inloggning via start.unikum.net (webbplats)

 1. Gå till inloggningssidan för start.unikum.net
 2. Välj "Andra sätt att logga in"
 3. Välj "Höganäs kommun för vårdnadshavare" i listan.
 4. Logga in med ditt BankID
 5. Nu är du inloggad.

Har du problem att logga in i appen Unikum Familj vänder du dig i första hand till ditt barns förskola eller skola.

Vårdnadshavare kan skicka meddelande via Unikum till personalgrupp och mentor/mentorer som är kopplade till barnet/eleven.

Tänk på att vårdnadshavare, personal och mentorer kopplade till ditt barn kommer att kunna ta del av meddelandet. Vårdnadshavare väljer själv om barnet också skall få ta del av meddelandet.

Denna artikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver hur man skickar meddelande via Unikum Familj App.

Nedan följer en kort guide för vårdnadshavare som vill skapa ett nytt meddelande via start.unikum.net

Om du vill att någon av mottagarna ska kunna svara på ditt meddelanden måste du bocka i "Tillåt kommentarer". Vill du att mottagarna bara ska läsa ditt meddelande lämna "Tillåt kommentarer" rutan tom.

Gör så här för att skapa ett meddelande på start.unikum.net:

 1. Loggar in på Unikum webbplats (se ovan hur man gå tillväga)
 2. Välj enhet (om du har barn på flera enheter)
 3. Välj ditt barn
 4. Välj meddelande via "Skapa nytt"
 5. Skriv ditt meddelande
 6. Under "Visas för" markera de som skall få en notis om meddelandet.
 7. Bocka i "Tillåt kommentarer" om du vill att någon skall kunna kommentera/svara på meddelandet
 8. Publicera

Valda mottagaregrupper ("Visas för") får därefter en notis i Unikum.
Om du tillåtit kommentarer kan du välja att fortsätta kommentera i Unikum på webbplatsen eller i appen Unikum familj.

Den information som finns i lärplattformen Unikum kan följa med när ditt barn byter till annan förskola eller grundskola som också använder sig av Unikum. Den nya förskolan eller skolan kan då ta del av tidigare dokumentation kopplad till barnets utveckling och lärande.

Du som vårdnadshavare kan själv välja om du inte vill att dokumentationen ska följa med ditt barn till den nya verksamheten.

Vilken information kan följa med i Unikum?

 • Barnets lärlogg.
 • Information kring barnets utvecklingssamtal.
 • Uppgifter om stödinsatser (anpassningar, kartläggning, handlingsplan och säkra anteckningar).

Vad behöver du som vårdnadshavare göra?

Om du vill att informationen följer med behöver du inte göra något. I Unikum är grundinställningen att du som vårdnadshavare godkänner att informationen följer med inom kommunen.

Om du inte vill att informationen följer med till en annan förskola eller till grundskolan, går du till ditt barns profil i Unikum. Där kan du justera godkännande gällande övergång, såväl inom som utanför kommunen.

Du kan när som helst ändra inställningar i Unikum gällande ditt samtycke.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur du justerar dina inställningar.

Den information som finns i lärplattformen Unikum följer med när ditt barn byter till annan grundskola eller gymnasium som också använder sig av Unikum. Den nya skolan kan då ta del av tidigare dokumentation kopplad till barnets utveckling och lärande.

Enligt 3 kap. 12 j § skollagen skall den avlämnande skolan överlämna sådan uppgifter om eleven till den mottagande skolan som behövs för att underlätta övergången för eleven.

Eftersom det är lagstiftat går det inte att göra undantag från det. Notera att även om du ändrar inställningarna under barnets profil i Unikum så kommer dessa inte att slå igenom.

Vilken information följer med i Unikum?

 • Elevens lärlogg och planeringar.
 • Omdömen och bedömningar.
 • Information kring elevens utvecklingssamtal.
 • Uppgifter om stödinsatser (anpassningar, kartläggning, handlingsplan och säkra anteckningar).

Som vårdnadshavare behöver du inte ansöka om ett konto utan får ett automatiskt när ditt barn har en placering i förskola eller skola i Höganäs kommun.

All personal, alla elever och vårdnadshavare har konton i Unikum. Barnen i förskolan har däremot inte egna konton, utan får ett först när de börjar i förskoleklass.

Ladda ner appen - Unikum Familj

Unikum Familj finns för nedladdning i Apple App Store och Google Play Store.

Lär dig mer om Unikum

På nedan länkar kan du lära dig mer om vår lärplattform.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: