Starta livsmedelsverksamhet (tillstånd och regler)

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet har många regler att följa. Här kan du få en inblick i vad som gäller ifråga om tillstånd och regler.

Övriga tillstånd du kan behöva när du vill starta restaurang:

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs ofta bygglov. Det krävs också bygglov för att:

 • Ändra en byggnads yttre utseende (exempelvis skylt på fasad eller ny dörr till butik).
 • Ändra en byggnads användningssätt (exempelvis ändra från kontor till restaurang).
 • Sätta upp murar och plank (exempelvis för att skärma av serveringsytor).

  Anmälan
  En del ändringar, till exempel invändiga ombyggnationer, behöver inte alltid bygglov men kan kräva en anmälan för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav. Det innebär till exempel brandsäkerhet, skydd mot buller och energihushållning.

Anmälan krävs bland annat för:

 • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen.
 • Installation eller ändring av eldstäder, rökkanaler, ventilation samt vatten och avlopp.
 • Förändrad brandcellsindelning eller brandtekniska installationer.

Innan du påbörjar arbetet bör du alltid höra efter med kommunen om ändringen kräver bygglov eller anmälan.

En del ändringar, till exempel invändiga ombyggnationer, behöver inte alltid bygglov men kan kräva en anmälan för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav. Det innebär till exempel brandsäkerhet, skydd mot buller och energihushållning.
Anmälan krävs bland annat för:

 • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen.
 • Installation eller ändring av eldstäder, rökkanaler, ventilation samt vatten och avlopp.
 • Förändrad brandcellsindelning eller brandtekniska installationer.

Innan du påbörjar arbetet bör du alltid höra efter med kommunen om ändringen kräver bygglov eller anmälan.

 • Innan du startar, läs gärna igenom aktuell information om bygglov på vår hemsida.
 • Om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens verksamhet eller användningssätt, rekommenderar vi dig att du börjar med att ta reda på vad detaljplanen för fastigheten anger, här hittar du aktuella detaljplaner.
 • Vid ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende, kom ihåg att byggnaden ska ha en god form-, färg-, och materialverkan och ta tillvara på byggnadens karaktärsdrag.
 • Tänk noggrant igenom om byggnaden är lämplig för ändamålet med din verksamhet, hur parkering till kunder och besökare ska lösas och hur byggnaden ska uppfylla bestämmelserna om tillgänglighet för funktionshindrade.

Här kan du som ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring skicka in din ansökan om bygglov.
E-tjänst: Ansökan om bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utförligare information om att starta livsmedelsverksamhet finns här Öppnas i nytt fönster..

Mobila/ambulerande livsmedelsverksamheter (foodtrucks) ska registreras i företagets hemkommun. Du ska kunna visa upp beslutet från din hemkommun.

Om verksamheten tillfälligt ska stå på till exempel ett torg eller annan allmän plats behöver tillstånd sökas från polisen.

Höganäs kommun har tagit fram ett antal platser reserverade för Street food-försäljning. För att stå på dessa platser ska man ansöka om tillstånd för Street food.

Kontrollera om verksamheten kräver bygglov/anmälan Öppnas i nytt fönster..
Ska du servera alkohol så behöver du också ansöka om serveringstillstånd Öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: